community colleges

community colleges Think tank

เมื่อ 13-21 เม.ย. ได้มีโอกาศได้ไปศึกษาดูงานกับ SEMEO-RIHED มีเรื่องประทับใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของ community colleges  ไม่แน่ใจว่าจะแปลเป็นไทยว่าวิทยาลัยชุมชน เหมือนที่ไทยเรากำลังจัดการศึกษาหรือไม่

    ที่ประทับใจคือ community colleges มีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิทยาลัยไปสู่ "มหาลัย" ที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยวิ่งไปสู่ ที่สำคัญค่าเล่าเรียนก็ถูกว่าการไปเรียนมหาวิทยาลัย บางวิทยาลัยมีเครือข่ายชัดเจน บัณฑิตที่จบสามารถส่งต่อไปเรียนยังมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการวิชาการศึกษาทั่วไป

   หรือถ้านักศึกษาต้องการไปทำงานก็สามารถทำงานได้เลย วิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น รับปัญหาด้านทักษะแรงงาน วิทยาลัยก็จะมีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม

   แม้ราคาข่าวดี แต่ปัจจัยในการผลิตก็มีต้นทุนแพงไปด้วย โดยเฉพาะปุ๋ย ก็เป็นที่น่าสงสัยนะ เรามีปุ๋ยสารพัดแบบผลิตออกมา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากต่างประเทศอีก ปัญหาเหล่านี้ทำไม่ Think Thak ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

   ประเทศไทยมี Think Thak มากมายเกือบ 200 แหล่ง ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาดูรายละเอียดครับอาจารย์
  • วิทยาลัยชุมชนของต่างประเทศ
  • ต่างจากบ้านเรามากไหม
  • มีอะไรน่าสใจอีกไหมครับ
  • ขอบคุณครับ
ชุ
IP: xxx.108.209.74
เขียนเมื่อ 

ตอบอาจารย์ไม่ได้ว่าวิทยาลัยชุมชนต่างประเทศกับเราต่างกันมากมัย เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย

แต่ประทับใจตรงที่ community colleges (ขอใช้คำเดิม) เป็นวิทยาลัยทีมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐนั้น ๆ โดยเก็บภาษีมาจากประชาชนในรัฐ และจัดการศึกษาเพื่อรัฐดังกล่าว ค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงมีหลายอัตรา ถ้าเป็นนักศึกษาต่างรัฐก็จะเสียอีกอัตราหนึ่ง

ที่สำคัญ community colleges ไม่จำเป็นต้องการจัดการศึกษาสำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น สว. (สูงวัย) หรือ ใครก็ได้ที่ต้องการพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ ขนาดของห้องเรียนไม่ใหญ่มาก ประมาณ 30 คน ทำให้อาจารย์ใกล้ชิดนักศึกษามากขึ้น

community colleges ต้องมีระบบแนะแนวที่ดี เพราะหลักสูตรไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าต้องการศึกษาเพื่อของรับวุฒิปริญญาตรี ต้องไปศึกษาวิชาใด หรือ มีหลักสูตรเขียนบอกอย่างชัดเจน ซึ่งทางวิทยาลัยบอกว่าไม่ต้องการสร้างความแตกต่าง ว่า สาย ใหนเรียนไปทำงาน หรือสายเรียนเพื่อไปต่อ ป. ตรี อีกสองปี อย่างไรก็ตาม ถ้าหลักสูตรเรียนไม่ครอบคลุมที่จะไปศึกษาต่อ ก็สามารถเรียนได้เพิ่มเติม

เรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาต่อตลอดชีวิต พร้อมเมื่อไหร่ก็เรียน ไม่พร้อมก็ไปทำงานก่อน ไม่ต้องสร้างนิยม ปริญญาบัตร

ได้มีโอกาสดูตารางเรียน รายวิชาเดียวกันมีหลาย section สอนหลายวิทยาเขต อาจารย์จะเป็นผู้สอนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้

พวกเราได้มีโอกาสถามว่าแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดเกรด หรือ การวัดผลมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะทางวิทยาลัยบอกว่ามีกรอบกว้าง ๆ แต่อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนแปลงได้ในกรอบ (ซึ่งพวกเราคนไทย ถามย้ำเป็นอย่างมากว่า ถ้าอาจารย์คนหนึ่งสอบแล้วปล่อยเกรด อีกคนสอนให้เกรดโหดจะมีผลอย่างไรหรือไม่ แต่ดูเหมือนทางวิทยาลัยไม่ได้ถือเป็นประเด็น แต่ก็มีโอกาสเกิดเหมือนกัน)--- ไทยเรามีปัญหาด้านประเด็นคุณภาพ และก็ไม่มั่นใจว่าอาจารย์แต่ละคนจะมีศักยภาพในการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ กัน แต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันเรื่องของคุณภาพ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับ
  • ที่อาจารย์อธิบายอย่างละเอียด
  • ผมเลยได้เรียนรู้ไปด้วยครับ