อบรม KM

ไก๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
knowledge management

การอบรม KM

   วันนี้ส่วนงานประกันฯได้จัดการอบรม เรื่อง Knowledge Management บุคลากรที่เข้าอบรมส่วนใหญ่สนใจการอบรมในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนไม่เคยทราบมาก่อน  ทำให้หลายๆท่านเกิดความเข้าใจใน KM มากขึ้น  นอกจากนี้เรายังได้รับความรู้ในเรื่อง blog จากวิทยากรอีกด้วย ซึ่งหลายๆท่าน ให้ความสนใจในการเขียน blog และสนุกสนานกับการเขียน blog เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลากรของส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา เพราะสนุกและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้เป็นอย่างดี  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพ พะเยาความเห็น (0)