1. ความคาดหวังก่อนการอบรม

     คาดหวังว่าตัวเองน่าจะมีความรู้เรื่อง KM มากยิ่งขึ้นจากที่เคยเรียนมาและจากที่เคยเรียนรู้มาบ้าง

2. ส่งที่ได้เกินคาดจากการอบรม

      สิ่งทีได้ก็คือการได้ความมีเกี่ยวกับ KM อีกมุมมองหนึ่ง และยังได้ความรู้เกี่ยวกับการได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นนั้นก็คือการสร้าง BLOG เหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นและเราได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นด้วย

3. สิ่งทีได้ต่ำกว่าคาด สิ่งที่ควรปรับปรุง

    สิ่งที่ควรปรับปรุงนั้นก็คือเวลาในการเข้าร่วมการอบรม และการปฏิบัติ

4. หลังจากการอบรมส่งที่คิดว่าจะทำต่อไปคือ

     สิ่งที่จะทำนั้นก็คือการทำ BLOG  เป็นสิ่งที่น่าสนใจและทำให้มีทางออกของสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะบอกใครสักคนให้รับรู้อยากน้อยสิ่งที่เขียนหรือกล่าวก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น