สามัคคีพลีพลัง (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชาวมอดินแดงรวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาองค์กร

Story Telling by Pictures

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดหลักสูตร KM 101

( Link)

 

ทีมงานชาวมอดินแดงเข้าร่วมฟังแนวคิด ประมาณ ๑๘๐ ท่าน

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์



ความเห็น (0)