การฝึกปฏิบัติการในวันนี้ถือว่า เกินความคาดหวังในทุกด้าน

เพราะอะไรนั่นหรือ  เหตุผลก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้อะไรเลย

แต่พอให้เวลากับตรงนี้แค่ 5 - 6 ชั่วโมง

ก็ได้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เยอะแยะ

และที่ดีที่สุดก็คือ ทำให้ได้แหล่งความรู้ใหม่เกิดขึ้นมา

นั่นก็คือ weblog นั่นเอง