วันนี้ขอเปิดตัวชุมชนเครือข่ายนักปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  อยากเชิญชวนผู้ที่ทำงานด้านนี้ หรือต้องทำงานร่วมกับกลุ่มคนด้านนี้ รวมทั้งท่านที่สนใจทุกท่าน เข้ามาร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ และด้วยเหตุที่เป็นบันทึกฉบับแรก (หลังจากที่บันทึกฉบับแรก "ความรู้ของจอวิเคราะห์ฯ" ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อวานได้ถูกลบทิ้ง ด้วยความไม่รู้และสับสนของตัวเอง) จึงอยากแนะนำชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยเราจะสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้สนใจทั่วไป และสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ระหว่างบุคคลและหน่วยงาน

จอวิเคราะห์คนหนึ่ง