ความก้าวหน้าของ จนท.เวชสถิติ

ท่านผู้ใดพอจะช่วยตอบความก้าวหน้าของ จนท.เวชสถิติ  ได้บ้างครับว่าไปถึงไหนแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเวชระเบียนและสารสนเทศความเห็น (0)