วันนี้เวลา 9.00 น. ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างบล็อก มีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นวิทยากรให้ ซึ่งอาจารย์ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้ ซึ่งตัวผมเองไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย แต่เคยเห็นบล็อกเหมือนกัน และเคยเข้าไปอ่านบล็อกของผู้อื่น ก็ได้รับความรู้ต่าง ๆ ดี ได้รับรู้การแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ