ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทำงานให้แก่บุคลากรนั้น  โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากร  ในระยะเวลาที่จำกัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาและการพัฒนา กระบวนการพัฒนาอาชีพและกระบวนการพัฒนาองค์การ  ทั้งนี้เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเอื้ออำนวยต่อการช่วยองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลำดับขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอนคือ

1.    การกำหนดความจำเป็น (Needs Identification)

2.    การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  (Strategic Challenge Analysis)

3.การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HRD Planning)

4.การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Activity Designing) ป็น

5.การนำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (HRD Complementation)

6.การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Evaluation)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คำสำคัญ (Tags)#การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

หมายเลขบันทึก: 176809, เขียน: 13 Apr 2008 @ 22:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)