ความหมายและองค์ประกอบองค์กรแห่งนวัตกรรม

ความหมายและองค์ประกอบองค์กรแห่งนวัตกรรม

องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นแนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์กร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด และความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรในตลาดการค้าโลกเสรี

         การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักที่สอดคล้องต้องกันเชิงระบบ สรุปรายละเอียดได้ คือ

1)       นวัตกรรมธุรกรรมขององค์กร (Inno - Business)

2)       นวัตกรรมยุทธศาสตร์องค์กร (Inno - Strategy)

3)       นวัตกรรมทุนมนุษย์ (Inno - People)

4)       นวัตกรรมกระบวนการ (Inno - Process)

5)       นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Inno - Product)

6)       นวัตกรรมการตลาด (Inno - Marketing)

 

ภาพที่ 2-1

องค์ประกอบการจัดการและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรแห่งนวัตกรรมความเห็น (1)

ตั๋น
IP: xxx.8.100.138
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย

อ่านแล้วเข้าใจง่ายครับ

หมายเลขบันทึก

176802

เขียน

13 Apr 2008 @ 21:39
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก