เรียนรู้หลักการทำงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ

เรียนรู้หลักการทำงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง กับโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชน และค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง

 

หลักการทำงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

  • ความพอประมาณ    ทำไม่มาก ไม่เกินความจำเป็น
  • มีเหตุผล      จำเป็นมากที่เราจะต้องมีความรู้รอบและมีความรอบคอบ
  • มีภูมิคุ้มกัน     เตรียมแผนรองรับปัญหา มีแนวทางไปประยุกต์ใช้ ให้ระลึกเสมอว่า ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ

ความแตกต่างระหว่างคำว่าปัญหาและอุปสรรค

  • ปัญหา ปัญหามีแต่เห็นว่ายังดำเนินการได้
  • อุปสรรค เหตุขัดข้องและไม่สามารถดำเนินการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (2)

สวัสดีคะ

ดิฉันจำได้ว่ายังไม่เคยเห็นหลักการทำงานภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนเลยคะ พอมาอ่านแล้ว ดิฉันคิดได้ทันที ว่าบางครั้งเราทำงานอย่างไม่พอประมาณ ทำมากจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัว ร่างกายก็พักผ่อนไม่พอด้วยคะ

ขอบคุณมากคะ

เขียนเมื่อ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสั้น ๆ ครับ...โดย มูลนิธิชัยพัฒนาร

King9suf0