ผู้เสียภาษีอากรที่มีข้อพิพาททางภาษีอากร>>ขอเชิญอ่านทางนี้ค่ะ


วิจัยเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากร

เนื่องจาก  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ  ในการเผยแพร่แบบสอบถาม  ทางผู้เขียนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียอากร  และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลภาษีอากร  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ  อีกด้วย  ทางผู้เขียนจึงประชาสัมพันธ์แบบสอบถามนี้ 

     โดยการทำวิจัยในครั้งนี้  ศาลภาษีอากรกลางได้ให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียภาษีอากร และบทบาทของศาลภาษีอากร ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรว่ามีสภาพปัจจุบันเป็นอยู่เช่นใด  มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างหรือไม่  และควรมีบทบาทอย่างไรในอนาคตอันใกล้ เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ โดยคำถามหลักของงานวิจัยนี้คือ “ในปัจจุบันศาลภาษีอากรมีขีดความสามารถในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรมากน้อยเพียงใด” ซึ่งคำถามนี้ สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิ ในทุกด้านของผู้เสียภาษีอากรว่ามีอยู่หรือไม่ และถ้ามีอยู่แล้วนั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใด  

     ซึ่งแบบสอบถามจะมี  2  ประเภท  คือ  แบบสอบถามสำหรับผู้เสียภาษีอากร  และแบบสอบถามสำหรับฝ่ายศาลและนักวิชาการด้านภาษีอากร

     หากใครเป็นผู้เสียภาษีอากรซึ่งมีข้อพิพาททางภาษีอากร  สามารถกรอกแบบสอบถามได้จาก  http://www.taxrights.myokhost.com/index.html 

 

หมายเลขบันทึก: 175994เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2008 10:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2019 21:08 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ยังไม่มีข้อพิพาทครับตอนนี้ อิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท