กลับมาแล้วค่ะหลังจากหายหน้าไปหลายวัน ( ไม่ได้ไปสนามหลวงนะคะ )บังเอิญเมื่อวันที่2-3มีนาคมได้เข้าไปร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการนำ competency ไปสู่ภาคปฎิบัติซึ่งจัดโดยกลุ่มเลขานุการภาควิชา ฝ่ายบริการพยาบาลและเภสัชกรรม มีผู้ร่วมอบรมประมาณ 200 คนมาจากสถานที่ต่างๆไกลที่สุดเห็นจะเป็นพี่กาญจนาจาก รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่ ซึ่งมูลเหตุที่ขอสมัครเข้าไปอบรมเนื่องจากก่อนที่ทุกคนจะต้องสอบ general competency มักจะถูกถามว่าทำไมต้องสอบcompetency และถ้าไม่สอบได้ไหม? และสอบเพื่อขอ ISO หรือ? คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้สมัครไปหาคำตอบพร้อมๆกับชาวพยาธิอีก4ท่าน ( พี่สมแข, พี่ประภาณี, สันติ และน้องเสาวณีย์ )  จึงขอนำมาเล่าย่อๆดังนี่ competency คือ " บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฎิบัตงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ "   เและวัตถุประสงค์ของการประเมินcompetency 1 .เพื่อพัฒนาบุคลากร    2. เพื่อวางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3.เพื่อทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล  สุดท้ายถามว่าเราได้อะไรจากcompetency? ก็ได้คำตอบว่า competency เป็นเครื่องมือช่วยแปรกลยุทธขององค์กรไปสู่กระบวนการบริหารคน และ competency  ก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของคนในองค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง และเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร       ทุกคนเห็นประโยชน์ของcompetencyแล้วก็คงจะปฏิเสธการสอบcompetency ไม่ได้ใช่ไหมคะ อาจจะหนักหัวไปหน่อยนะคะ แล้วจะค่อยๆทยอยเล่าตอนต่อไปค่ะ