โรงเรียนของเราเปิดมา จะครบ 30ปี ในปี 2550 พวกเราชาวฟ้า-ชมพูออย่าลืมกลับบ้านเกิด

(ไม่ใช่เก่า) ดูว่า 30 ปีที่ผ่านไป    กลับวันคืนที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนเรา  ครูรออยู่