เมื่อต้องเป็นฝ่ายเลขานุการ

  ติดต่อ

ถามไถ่กันมาเยอะ......ว่าเมื่อต้องเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมเพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น  ควรทำอย่างไรดี มีหลักการดังนี้ ........จ๊ะ   (ง่าย.......แต่ยากนิดหนึ่ง ...แต่ไม่ยากสำหรับชาวธัญญารักษ์)
*      เนื่องจากฝ่ายเลขานุการจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จึงควรเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ/คณะทำงานนั้นได้
*      ฝ่ายเลขานุการควรที่จะกำหนดแผนการประชุม ที่เป็นระบบ แน่นอน สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
*      ฝ่ายเลขานุการสามารถที่จะสร้างระบบงานที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้
*      ฝ่ายเลขานุการจะต้องมีระบบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ที่ทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์ อยู่เสมอ
*      ในคณะกรรมการที่เป็นเรื่องเชิงนโยบาย ฝ่ายเลขานุการควรจะกำหนดสัดส่วนของประเภทเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่การประชุม เพื่อให้มีทั้งเรื่องเชิงนโยบาย เรื่องที่เกี่ยวกับการริเริ่ม เสนอแนะในเชิงรุก และเรื่องพิจารณาปกติต่างๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ

หมายเลขบันทึก: 17468, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:29:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)