เรื่องเล่า>>ดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประทับใจการต้อนรับจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันพฤหัสบดีที่  27  มีนาคม2551 ล้อหมุนออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประมาณ  06.30  น.  ก่อนไปก็แวะไหว้สมเด็จพระนเรศวร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แคล้วคลาด ปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

ทางสำนักงานเลขาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยใช้เวลาประมาณ  5 – 6ชั่วโมง พวกเราก็นั่งกินลมชมวิวระหว่างการเดินทางผ่านเส้นทางภูเขามีต้นไม้และวิวที่สวยงาม

เหนื่อยนักก็พักบ้าง  อิอิ (แซวกันเล่นนะพี่นะ)

มองดูนาฬิกาคงประมาณ  11.30  น.  พวกเราก็ได้เดินทางไปถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีตัวแทนจากคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มายืนต้อนรับพวกเราอยู่หน้ารั้วมหาวิทยาลัย และได้พาพวกเราไปเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแถวๆ  หน้ามหาวิทยาลัย  ชื่อว่า  ไก่ย่างมิตรภาพ เมนู  คือ ส้มตำปู-ปลาร้า(ของโปรดผู้เขียนเลย)  ซี่โครงหมูทอด  ต้มยำ  แหนม  ไก่ย่าง ข้าวเหนียว (ที่ขาดเสียไม่ได้เลย) และปิดท้ายด้วยขนมหวาน (แต่ที่นั่นเรียกว่าของหวาน)ลอดช่องแตงไทย  แซ่บมากๆ (อร่อยมากๆค่ะ) และได้พูดคุยสนทนากันเบื้องต้น ผู้เขียนมีความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบลงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นกันเอง 

มุ่งหน้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรถจากคณะนิติศาสตร์ มข.ต้อนร้บ

หลังจากรับประทานอาหาร  ทางคณะนิติศาสตร์ มข.พามาไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

  

เมื่อถึงเวลาทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์ ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์กิตติบดี  ใยพูล ตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์หนุ่มไฟแรง ได้บรรยายโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน  ขอสรุปคร่าวๆ 

         ก่อนที่จะมีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดิมอยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์  ในปีพ.ศ.2547  และต่อมาในปีพ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

ถ้าจะเทียบกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์  ในปี  พ.ศ.  2545  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์  ในปี  พ.ศ.2546  เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)และโครงการพิเศษร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และโครงการพิเศษร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ  ซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไม่กี่ปี

จากการศึกษาดูงาน ทำให้ทราบว่า  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกนอกระบบก่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบการบริหารจะต่างจากคณะอื่น  จำนวนอาจารย์มีประมาณ  5  คน  และเจ้าหน้าที่ประมาณ  20  คน 

และมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น 

-         มีการให้สวัสดิการบุคลากรในการจ่ายเงินค่าสุขภาพได้ให้คนละ 1,000 บาท/วัน ซึ่งสามารถเข้าที่ไหนก็ได้ 

-         ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับคณะ และได้เป็นสถานที่เพื่อเรียนรู้ให้กับนิสิต

-         การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย

-         การให้บริการทางวิชาการ

-         จัดให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ตลอด  24ชม.

บรรยากาศในการศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์ ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ

คณบดีคณะนิติศาสตร์  มข.

สำนักงานเลขาคณะนิติศาสตร์ มน.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มน.(ซ้ายมือ)  มอบของที่ระลึก

หลังจากที่ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บรรยายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคณะเรียบร้อยได้ให้ทางสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แนะนำบุคลากรให้รู้จัก  และทำการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งในแต่ละงานก็แยกย้ายไปสอบถามในงานของตัวเองโดยแต่ละงานที่สอบถาม คือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบบัญชี/ตรวจสอบ/ควบคุมภายใน ขั้นตอนการเก็บรวมรวมเอกสาร ระบบฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพ/การเงิน/วิชาการ กระบวนการเรียนการสอน/หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบกลไกในการสนับสนุนงานวิจัย 

                                                   

     

เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะนิติศาสตร์มข.         บรรณารักษ์ คณะนิติศาสตร์ มข. (ซ้ายมือ)

(เป็นไกด์บอกสถานที่ต่างๆในมข.)

(ซ้ายมือ)

ศาลจำลอง

ถ่ายรูปร่วมกัน

และทางคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้มอบของให้กับพวกเราทุกท่าน ซึ่งเป็นของฝากจากเมืองขอนแก่น ผู้เขียนกลับมาเปิดดูที่บ้าน  มีน้ำพริกหมูหยอง  ถั่วอัด  กุนเชียง  หมูหยอง   ขนมอื่นๆที่ขึ้นชื่อของเมืองขอนแก่น ทางคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุใส่ถุงอย่างดีให้พวกเราถือกลับมาเมืองพิษณุโลกทุกคน แถมด้วยรอยยิ้มที่น่ารักของบุคลากร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน 

 

ขอบคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม 

 

หมายเลขบันทึก: 174450เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2008 20:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2019 21:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)

เที่ยวบ่อยนะเนี่ย

แต่ว่า ของฝากน้อยไปนิดอิอิ

คุณสายลมที่หวังดี ของฝากน้อยยังดีกว่าไม่นึกถึงนะค่ะ ที่ซื้อฝากเพื่อนเพราะนึกถึงเพื่อนเลยซื้อมาฝากนะจ๊ะ อิอิ ได้ข่าวว่าจะไปเสม็ด ทางเดินฯเองไม่ได้หวังได้อะไรจากสายลมฯ แต่อย่าลืมของฝากด้วยนะ คิก คิก

ดีจังได้ดูงานนอกสถานที่ เพิ่มประสบการณฺใหม่ๆ ให้ตัวเอง

และหน่วยงาน .... โหะๆ

แบบนี้ต้องเรียกว่าดูงานทั่วไทยนะเนี่ย...การจัดให้ไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่บ่อย ๆ ทำให้ได้ความรู้ และประสบการณ์จริงนอกห้องทำงาน

อย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ ได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนางาน

ของเราได้ค่ะ...

การดูงาน ได้ความรู้สึกทั้งทางบวก และทางลบกับสิ่งรอบข้าง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ ตัวเอง ได้การปลดปล่อยความรู้สึก ถ้าจะทำให้เครียดก็เครียด ถ้าทำให้สบายๆ ก็สบาย ได้กำไรชีวิต จากประสบการณ์ของผู้อื่น เราก็แอบนำมาประยุกต์ใช้เป็นประสบการณ์ทางอ้อม ได้สังสรรค์กับเพื่อน ได้พบเพื่อนใหม่ แฟนใหม่ คนรู้ใจคนใหม่ และ...ใหม่ ใหม่ .....ใหม่ทั้งหมด

การดูงานมีประโยชน์จ๊ะ จึงแอบมาเที่ยวกับเธอเป็นประสบการทางอ้อม

ลุงเกคนเดิม

คริ คริ อยากรู้ว่าทำมั้ย??ต้องเอานิ้วมาไว้ที่หน้า..2นิ้วอ่ะ..วานบอก..จะมาอ่านอีกครั้ง..เมือชาติต้องการ คริ คริ

ขอบคุณแก่นจัง และวิรองสำหรับข้อเสนอแนะ

ขอบคุณอาจารย์เกมากๆค่ะ ทำไมครั้งนี้ไม่แสดงตนล่ะคะ

คุณ theone ช่างสังเกตจริงๆ ถ้าคงไม่สังเกตจะคิดว่าเป็นท่าสู้ตาย ค่ะ จริงๆ มีเหตุผลค่ะ คือที่ต้องชูสองนิ้วเป็นเพราะทายาแก้สิวแล้วอาการกำเริบเก็บแผลจุดดำๆ เลยปกปิดความจริงๆ แต่ไม่ใช่ความลับอะไรค่ะ อิอิ

อยากไปด้วยจังเลย

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องที่เป็น Best Practice เยอะน่าสนใจ ผมไปอบรมนบก.รุ่น 11 ประธานรุ่นก็มาจากขอนแก่นเช่นกัน ปีที่ผ่านมาประธานรุ่นนบก.ก็มาจากขอนแก่นครับ
  • ขอบคุณที่เล่าบรรยากาศการศึกษาดูงานมาให้ชาว Blog ได้อย่างละเอียดครับ...

- ยินดีค่ะ คุณบ้านนอก

- ขอบคุณมากๆ ค่ะ พี่บอย ตอนแรกไม่รู้ว่า นบก. เป็นคำย่อของอะไร ตอนนี้ทราบแล้วค่ะ

ชุดของ มน. สวยจัง หว้าน...หวาน ไก่ย่างที่แวะทาน คนขอนแก่นก็ชอบ เสียดาย...ไม่มีโอกาสแวะมาสำนักวิทยบริการ จะได้เจอน้องทางเดินแห่งรักตัวเป็นๆ

ขอบคุณสำหรับเรื่องชุดค่ะ แต่สู้ของคณะนิติศาสตร์ มข.ไม่ได้ สีชมพูดหวานกว่าค่ะ เสียดายเหมือนกันค่ะไม่มีโอกาสได้ไปสำนักวิทยบริการที่นั่น แต่ถ้ามีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมชมนะค่ะ

เสิร์ชหาดูคณะตัวเองเล่นพอดีเจอบทความนี้

แม้จะนานแล้ว แต่ในฐานะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มข.คนหนึ่ง

ก็ขอยินดีต้อนรับบุคลากรจากนิติศาสตร์มน.ทุกท่าน

หวังว่าคณะนิติศาสตร์ของเรา จะเกิดความร่วมมือกันอีกในอนาคต

ชาว มหาวิทยาลับขอนแก่นยินดีต้อนรับค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการศึกษาดูงานนะคะ

ว่างๆอย่าลืมกลับมาเที่ยวขอนแก่นนะคะ

  • ขอบคุณคุณ  spine3rain   ที่เข้ามาทักทาย  ดีใจเข้ามาอ่านบทความนี้มากๆค่ะ
  • ขอบคุณคุณ เทียนน้อยมากค่ะ  ได้ค่ะ  วันหลังจะไปเที่ยวมข. อีกครั้ง หากมีโอกาส

เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะนิติศาสตร์มน. ชื่ออะไรหรอค่ะอยากรู้จักเผื่อมีข่าวแลกเปลี่ยนกัน (จากจนทพัสดุนิติฯมข.แบบว่าจำชื่อไม่ได้ค่ะ)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท