สวัสดีครับ....วันนี้ผมมีเรืองที่พวกเราชาวสำนักหอสมุดมน.กำลังจะทำกันอะครับ ก็เรื่องการไปทำการวิเคราะห์งานในวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2549 นั่นแหละ ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ ไอ้เจ้าแผนผังลำดับงานหรือที่พวกเราชอบพูดกันว่า Flowchart นะแหละ ในความคิดของผมผมคิดว่ามันเกี่ยวครับ เพราะอะไรเหรอครับ ก็มันช่วยให้เราเห็นกระบวนการทำงานของแต่ละงานทั้งหมดและขั้นตอนแต่ละขั้นของงานต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์แทนคำอธิบาย ซึ่งผลที่ตามมาจะทำให้คนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เจ้าของงานนั้น ๆ สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

     วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพราะมีน้องชายคนหนึ่ง(ขวัญชาย)เค้ามาถามผมว่าเค้าทำ Flowchart อะไรกันเหรอแล้ว Flowchart มันคืออะไรแล้วบังเอ็ญไปเห็นเจ้าดงกำลังทำ Flowchart ให้กับฝ่ายโสตฯ พอดีซึ่งผมดูแล้วมันไม่ถูกต้องใครมาเห็นก็จะอายเค้าเปล่า ๆ ก็เลยอธิบายไปว่าสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใช้ยังไง ผมคงต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับ ความจริงผมก็ไม่ได้เขียนไอ้เจ้าผังลำดับงานมามากนักเพียงแต่เคยเขียนเมื่อตอนเรียนอยู่อะครับ อาจจะมีหลาย ๆท่านที่เขียนเป็นอยู่แล้วซึ่งถ้าผมอธิบายผิด ยังไงก็ข้ออภัยด้วยนะครับ

     

     เริ่มเลยดีกว่าตัวแรก Terminal ใช้บอกจุดเริมต้นและจุดสิ้นสุดของงานครับ

     ตัวที่สอง Process Box ใช้อธิบายงานต่าง ๆ เช่น การพิมพ์งาน, การค้นหาวัสดุโสต ฯ ,การซ่อมเครื่อง เป็นต้น

     ตัวที่สาม Dicision Box ใช้อธิบายการตัดสินใจของงานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนจะไปทำงานขั้นตอนต่อไป เช่น ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องใช่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ไปทำงานอะไรต่อ ไม่ไช่ไปทำงานอะไรต่อ

     ตัวที่สี่ Input/Output ใช้อธิบายการรับข้อมูลเข้าหรือส่งข้อมูลออกเช่น รับบัตรนักศึกษา , เขียนใบเสร็จรับเงินเป็นต้น

     ตัวที่ห้า Connecting disjoint ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อของสัญลักษณ์ต่าง ๆในผังลำดับงาน

     ตัวที่หก Direction of flow ใช้สำหรับแสดงทิศทางการทำงานของผังลำดับงาน

     เป็นไงบ้างครับแค่หกตัวเองคงจำกันไม่ยากหรอก แต่ผมยังเทคนิคส่วนตัวอย่างหนึ่งในการเขียนแผนผังลำดับงาน คือ ก่อนเราจะเขียนแผนผังลำดับงานให้เขียนลำดับงานของเราออกเป็นข้อ ๆ ก่อน เช่น 1 ตื่นนอน 2 ตรวจสอบว่าเป็นวันหยุดหรือไม่ 2.1 ใช่ นอนต่อ จบ 2.2 ไม่ใช่ไปอาบน้ำ แล้วไปทำข้อ 3  ข้อ3 ไปทำงาน  จบ เมื่อเราได้ลำดับขั้นตอนต่าง ๆแล้วจะทำให้เราเขียนแผนผังลำดับงานได้ง่ายขึ้น

    ท้ายนี้ผมก็มีรูปแผนผังลำดับงานตัวอย่างมาฝากเผื่อจะทำให้พวกเราชาวสำนักหอสมุด มน. เข้าใจการเขียนแผนผังลำดับงานได้ถูกต้องและเข้าใจได้ดีขึ้นครับ ด้วยรักและหวังดี จากพ่อไอ้กวา