หนังสือการพยาบาลผู้สูงอายุ

ความก้าวหน้า

ผมได้สำรวจหนังสือเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ พบว่ามีหนังสือเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นหลายเล่มครับ ซึ่งนับว่าการพยาบาลผู้สูงอายุมีความก้าวหน้ามากขึ้นครับ จะส่งผลให้เข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้นครับ

โดยสถาบันที่ผลิตตำราหรือหนังสือการพยาบาลผู้สูงอายุได้แก่

คณะพยาบาลศาสตร์  ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง

ซึ่งผมหวังว่าในอนาคตจะมีเอกสารด้านการพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นครับ

ราคาหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ครับ

การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ

ผ่องพรรณ อรุณแสง ....1/2548

ราคาปก 50 บาท

ราคาพิเศษ 45.00 บาท ( ลดถึง 5 บาท หรือ 10 %)

 

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาระบบประสาท และอื่น ๆ

ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ....1/2547

ราคาปก 170 บาท

ราคาพิเศษ 153.00 บาท ( ลดถึง 17 บาท หรือ 10 %)

 

การพยาบาลผู้สูงอายุ

บุญศรี นุเกตุ และคณะ ....1/2546

ราคาปก 170 บาท

ราคาพิเศษ 153.00 บาท ( ลดถึง 17 บาท หรือ 10 %)

 

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ

จันทนา รณฤทธิวิชัย และคณะ ....1/2545

ราคาปก 200 บาท

ราคาพิเศษ 180.00 บาท ( ลดถึง 20 บาท หรือ 10 %)

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพยาบาลผู้สูงอายุความเห็น (0)