The Toyota Way (11)

 Prius - รถยนต์แห่งอนาคต

         นิตยสารฟอร์จูน  ฉบับขึ้นหิ้งถึง 13 มี.ค.49  ขึ้นปกว่า "How Toyota Does It : The Triumph of the Prius"

         ในยุคน้ำมันแพง   รถยนต์ไฮบริคอย่าง Prius กลายเป็นรถยนต์ยอดนิยม   แต่ Prius มีมากกว่านั้น   Prius เป็นตำนานแห่ง
 - การคาดการณ์อนาคต   มองไกล
 - ความกล้ากำหนดเป้าหมายการพัฒนารถยนต์โดยใช้เวลาสั้นเพียงไม่ถึง 2 ปี
 - ตำนานแห่งการฟันฝ่าอุปสรรคทางเทคโนโลยี  สู่ความสำเร็จ
 - การพลิกภาพลักษณ์บริษัทโตโยต้าให้กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม   นอกเหนือจากภาพลักษณ์ด้านคุณภาพที่มีอยู่แล้ว

         เมื่อเริ่มต้น   บริษัทคู่แข่งเยาะเย้ยว่าโตโยต้าคิดผิด    เพราะการประหยัดน้ำมันไม่คุ้มกับราคารถที่เพิ่มขึ้น   แต่บัดนี้โตโยต้ากำลังพัฒนา Prius รุ่นที่ 3 ที่มีเป้าหมายลดราคาลงมาเท่า ๆ กับรถยนต์ทั่วไป

        การจัดการความรู้   สั่งสมความรู้ไว้หลากหลายด้าน   ทำใหโตโยต้าสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดด   จากภาพลักษณ์บริษัทรถยนต์คุณภาพแบบอนุรักษ์   กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมรถยนต์

The Toyota Way (1-10)

วิจารณ์  พานิช
 1 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (2)

จอมยุทธปลาทูแฟนจอมยุทธปลาดาว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  เห็น Toyota มีรถประเภทนี้นานแล้ว แต่เห็นของจริงๆ เมื่อคราว งาน BOI ครั้งที่ 2 ที่เมืองทอง นานแล้ว..ว แล้วอยู่ๆ น้ำมันก็แพงขึ้น  แพงขึ้น...เทคโนโลยีนี้เลยถูกหยิบออกมา..นำเสนอต่อตลาด

สมแล้วกับที่เขียนไว้ว่า... การจัดการความรู้   การสั่งสมความรู้ไว้หลากหลายด้าน   ทำใหโตโยต้าสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดด..ไม่ต้องมา R&D ตอนนี้..

Waste Buster
IP: xxx.91.78.103
เขียนเมื่อ 

ลองอ่าน The Toyota Way (วิถีแห่งโตโยต้า) ดูค่ะ   ให้ความเห็นของฝรั่งซึ่งเป็นคนนอก ที่ไปศึกษาโตโยต้ามาสรุปเป็น 14 หลักการ

แล้วก็มีหนังสือ Inside the Mind of Toyota ที่คนญี่ปุ่นนอกโตโยต้ามองโตโยต้า