การบริการวิชาการแก่ชุมชน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณกิจตัวจริง ลปรร เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ แบบสหสาขาและบูรณาการ

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อบริการวิชาการ

 ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล ของการบริการวิชาการ เชิญ "คุณกิจ ตัวจริง เสียงจริง มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้  หลังทำงานจริง" และ วางแผนในอนาคตร่วมกัน

 

ภาพบรรยากาศ การ ลปรร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)