แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อบริการวิชาการ

 ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล ของการบริการวิชาการ เชิญ "คุณกิจ ตัวจริง เสียงจริง มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้  หลังทำงานจริง" และ วางแผนในอนาคตร่วมกัน

 

ภาพบรรยากาศ การ ลปรร

JJ