โครงการน้ำดื่ม ต.อ.

โครงการน้ำดื่ม ต.อ.

 

โครงการน้ำดื่ม ต.อ.
 

โครงการน้ำดื่ม ต.อ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เจ้าของเรื่องโดย    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายปริญญา   มณีนพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร    47110
โทร   042 – 721181


1. ข้อมูลทั่วไป

น้ำ เป็นอย่างหนึ่งสำคัญต่อชีวิตของคนเรา  เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน  ฉะนั้นเราจึงต้องเน้นถึงความสะอาดเป็นหลัก  โดยเฉพาะน้ำที่เราใช้ดื่มต้องมีความสะอาดปลอดภัย  ในปัจจุบันน้ำที่เราใช้ดื่มมักมีสิ่งเจือปนติดมาด้วย  นั่นมันอาจจะใช่สาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน  ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความคิดที่จะทำโรงงานน้ำดื่มขึ้นภายในโรงเรียน  และเศรษฐกิจในทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงมีความจำเป็นมากในทุกๆวันนี้  ด้วยเหตุนี้เองทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดทำโรงงานน้ำดื่ม ต.อ.(T.U. Water Drink) ขึ้น

                จุดมุ่งหมาย

                1.  เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน  การวางแผน  และการจัดองค์กร  การจัดคนเข้าตำแหน่งงาน  การควบคุมการทำงานตลอดจนการแก้ปัญหา

2.  เพื่อฝึกประสบการณ์การวางแผนตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์  การกำหนดเวลา การช่องทางการจำหน่ายสินค้า  และคิดหาวิธีการส่งเสริมการขาย

3.  เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการเตรียมงาน

                   1. การเตรียมการ

                                  ศึกษาข้อมูล นำเสนอโครงการ

                  2. การเตรียมสถานที่

                                 จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม

3. ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด

                                3.1  ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น,สำรวจข้อมูล

                                3.2  วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเลือกทำ

                                3.3  เขียนโครงการโรงงานน้ำดื่ม ต.อ.

                                3.4  ขออนุมัติโครงการโรงงานน้ำดื่ม ต.อ.

                                3.5  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

                                3.6  กำหนดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการจัดทำ

                                3.7  เตรียมวัสดุอุปกรณ์

                                3.8  จัดสร้างโรงงานน้ำดื่ม ต.อ.

                                3.9  ประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าภายในโรงเรียน

                                3.10 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

                                3.11 สรุปและแก้ไขผลของการประเมิน

ระบบน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน อ.ย.

1. ถังแสตนเลส  จำนวน 4 ถัง  ประกอบด้วย

                - ถังที่ 1 ใส่สารแมงกานีส ซีโอไลซ์

                - ถังที่ 2 ใส่สาร Activated Carboon (ถ่านกรองน้ำ)

                - ถังที่ 3,4 ใส่สาร Resin

คุณสมบัติของตัวถัง

ตัวถังทั้ง  4  ชนิด  เป็นรูปทรงกระบอกแบบรับแรงดัน  ทำด้วยแสตนเลส

ภายในเคลือบ  Epoxy  ที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำและสารเคมี  ประกอบด้วย

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานและล้างสารกรองได้ภายในตัวเครื่อง  โดยการเปิดวาล์ว

ปิดวาล์ว  เท่านั้น  และมีรูปแบบดังนี้

                -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวถัง  16  นิ้ว

                -  ความสูง (รวมขาด้วย)  150  เซนติเมตร

                -  ความหนา  0.23  มิลลิเมตร

                -  ขนาดท่อน้ำเข้า ออก 1.5  นิ้ว

                -  ขนาดวาล์ว  1.5  นิ้ว

                -  สามารถทนแรงดันได้  70 ปอนด์/ตารางนิ้ว

 

1.1  ถังแมงกานีส  ซีโอไลซ์

      - แมงกานีส  ซีโอไลซ์  ใช้ประมาณ  100 ลิตร/ถัง

     -  คุณสมบัติสารกรอง  สำหรับกรองน้ำที่มีสนิมเหล็กปะปนในน้ำ  ปริมาณสูง  กรองตะกอนและสารแขวนลอย

     -  การล้าง  โดยการน้ำกลับออกไปทางน้ำทิ้ง

1.2  ถัง Activated  Carbon (ถ่านกรอง)

   -  สารกรองคาร์บอนใช้ประมาณ  100 ลิตร/ถัง

  -  คุณสมบัติสารกรอง  สำหรับกรองตะกอน  กลิ่น  รส  สี  และสารอินทรีย์ที่ปนมาในน้ำ

  -  การล้าง โดยการดันน้ำกลับออกไปทางน้ำทิ้ง

1.3  ถัง  Resin ใช้จำนวน  2  ถัง

    -  สารกรองเรซินใช้ประมาณ 100  ลิตร/ถัง รวมเป็น  200 ลิตร

    -  คุณสมบัติสารกรอง  ใช้กำจัดหินปูนและลดความกระด้างของน้ำซึ่งมี  CaCo  MgCo และเป็นสาเหตุของการเกิดตระกรันในน้ำ

  -  การล้างโดยการใช้เกลือล้างสารเรซิน

2.  ตัวกรองตะกอนหยาบ  ใช้จำนวน  2  ชุด

-  ประกอบด้วยไส้กรองขนาด  5  ไมครอน

               -  ขนาดตัวกรองหยาบเส้นผ่านศูนย์กลาง  ประมาณ  7  นิ้ว สูง     

                   10  นิ้ว

              -  มีท่อน้ำเข้าขนาด  O 1  นิ้ว  ท่อน้ำออกขนาด O  1  นิ้ว

3.ถังกรองเซรามิคจำนวน  1  ชุดจำนวนไส้กรองเซรามิก  20 ไส้  คุณสมบัติ  เพื่อใช้กรองเชื้อแบคทีเรียในน้ำโดยผ่านไส้กรองเซรามิก

-  ตัวเครื่องเป็นแสตนเลส  แบบรับแรงดันมีหูล็อคระหว่างตัวถังกับฝา 

        ฝาเป็นแบบเกลียวติดบานพับพร้อมสปริง  ง่ายและสะดวกในการปิด - เปิด

                -  เป็นเครื่องกรองเซรามิครุ่น  เซรามิคขนาด  20 ไส้

                -  เมื่อคลายหูล็อคออก  ฝาด้านบนสามารถเปิดเองเพื่อสะดวกในการทำความ

         สะดวกทำความสะอาดภายในถัง และไส้กรองเซรามิก

                -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50  เซนติเมตร

                -  ความสูง  (เฉพาะตัวถังไม่รวมขา)  45  เซนติเมตร

                -  ความสูง (ทั้งหมด)  70  เซนติเมตร

                -  ไส้กรองเป็นชนิดแท่งเซรามิก  จำนวน  20 ไส้

4.  เครื่องกรอง  UV ขนาด  30 V

-  สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบความร้อน  โดยน้ำผ่านตรงกลางเครื่อง

    -  ท่อน้ำเข้า ออก  ขนาด  1  นิ้ว

    -  วิธีล้างทำความสะอาดโดยเปิดจุกตรงกลางเครื่องแล้วฉีดน้ำเข้า

5.เครื่องล้างถัง ด้วยเรซิน

      -  คุณสมบัติ ใช้ล้างทำความสะอาดภายในถัง  (ถังขนาด  20  ลิตร)   

        โดยใช้สารเรซิน  สารเรซินจะทำการขัดภายในถังให้สะอาดยิ่งขึ้น    

         กว่าการใช้น้ำล้างธรรมดา

6.หัวบรรจุน้ำขวดขนาดบรรจุ  20  ขวด

     -  สามารถบรรจุน้ำได้พร้อมกันครั้งละ  20  ขวด

     -  ปรับระดับความสูงต่ำได้ตามขนาดขวดที่ใช้บรรจุ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม

1.  ถังแมงกานีส  ซีโอไลซ์  มีหน้าที่กรองสนิมเหล็ก  ในน้ำโดยเฉพาะ

2.  ถัง  Activated  Carbon (ถ่านกรองน้ำ)  มีหน้าที่กรองตะกอน  กลิ่น  สี  รส  และสารอินทรีย์ที่ปนมาในน้ำ

     -  วิธีการกรองน้ำใช้  เปิดวาล์ว  1 : 5  นอกนั้น  ปิดหมด

     -  วิธีทำความสะอาด  เปิดวาล์ว  2 : 3  นอกนั้น  ปิดหมด

     -  วิธีทดสอบน้ำ  เปิดวาล์ว  1 : 4  นอกนั้น  ปิดหมด

หมายเหตุ : ควรทำความสะอาด  ทุกอาทิตย์ตามขั้นตอนด้านบน

ปัจจัยเกื้อหนุน

1. ความร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. การทำงานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน

1.  ด้านปริมาณ

                    ในแต่ละวันผลิตและส่งน้ำภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครบตามความต้องการ

2.  ด้านคุณภาพ

                    2.1  ได้รับการรับรองจาก สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.)

                    2.2  โรงงานน้ำดื่ม ต.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

สรุปผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ของการดำเนินงาน

       1.ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน  การวางแผน  และการจัดองค์กร            

          การจัดคนเข้าตำแหน่งงาน  การควบคุมการทำงานตลอดจนการ   

         แก้ปัญหา

      2.ได้ฝึกประสบการณ์การวางแผนตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์

         การกำหนดเวลา การช่องทางการจำหน่ายสินค้า  และคิดหาวิธีการ 

         ส่งเสริมการขาย

      3. มีรายได้ระหว่างเรียน

ประโยชน์ของการดำเนินงาน

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

                ปัญหา   

        -  เวลาในการผลิตน้อย

                                -  จำนวนในการผลิตแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย

                แนวทางการแก้ไข

        -  แบ่งเวลาในการผลิต

        -  เพิ่มจำนวนคนในการผลิตขึ้นในเวลาอันจำกัด

ข้อเสนอแนะ

       -  ก่อนลงมือผลิตน้ำดื่มต้องล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง

       -  เวลาทำการผลิตต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา

       -  หลังการผลิตต้องทำความสะอาดของโรงงานน้ำดื่ม ต.อ.ทุกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปริญญา

คำสำคัญ (Tags)#น้ำดื่ม ต.อ.

หมายเลขบันทึก: 172903, เขียน: 25 Mar 2008 @ 12:05 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 20:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)