Patient Safety เป็นปัญหา ปรากฏในรายงานวิชาการและข่าวสารทางสื่อมวลชน

          Patient Safety เป็นความท้าทาย ที่ WHO ประกาศท้าทายความสามารถของสมาชิกทั่วโลก (Global Patient Safety Challenge)

          Patient Safety เป็นความคาดหวังและความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

          Patient Safety เป็นปรัชญาที่จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเปิดใจ ไม่กล่าวโทษ มุ่งประโยชน์อนาคต  โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบด้วยความเข้าใจในข้อจำกัดที่เป็นธรรมชาติของคน

          Patient Safety มีคำตอบที่ผ่านการทดสอบมาแล้วจำนวนหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที (Patient Safety Solution - PSS)

          Patient Safety Solution 5 หัวข้อ จะถูกนำไปปฏิบัติและพัฒนาต่อเนื่องในประเทศพัฒนาแล้ว 7 ประเทศ ในเวลา 5 ปีข้างหน้าภายใต้โครงการ High 5s

          Patient Safety Goals – PSG เป็นเป้าหมายความปลอดภัยที่เชิญชวนให้พิจารณานำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควบคู่กับการติดตามผล

          SIMPLE คืออักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ๆ สำหรับ Patient Safety Goals เพื่อความง่ายในการจดจำ และรองรับเป้าหมายหรือความท้าทายใหม่ๆ ที่จะมีมาในอนาคต

          S = Safe Surgery (2nd Global Patient Safety Challenge)

          I = Infection Control (Clean Care ใน 1st Patient Safety Challenge)

          M = Medication & Blood Safety

          P = Patient Care Process

          L = Line, Tube, Catheter

          E = Emergency Response

 

Patient Safety Goals & Solutions

S: Safe Surgery

S 1

SSI Prevention

S 2

Safe anesthesia

S 3

Safe surgical team

S 3.1

Correct procedure at correct body site (High 5s / WHO PSS#4)

S 3.2

Surgical Safety Checklist

 

 

I: Infection Control (Clean Care is Safer Care)

I 1

Hand Hygiene / Clean Hand  (High 5s / WHO PSS#9)

I 2

Prevention of Healthcare Associated Infection

I 2.1

CAUTI Prevention

I 2.2

VAP Prevention (HA)

I 2.3

Central line infection Prevention (WHO PSS)

 

 

M: Medication & Blood Safety

M 1

Safe from ADE

M 1.1

Control of concentrated electrolyte Solutions (WHO PSS#5)

Managing Concentrated Injectable Medicines (High 5s)

M 1.2

Improve the safety of High-Alert Drug

M 2

Safe from medication error

M 2.1

Look-Alike Sound-Alike medication names (LASA) (WHO PSS#1)

M 3

Medication Reconciliation / Assuring medication accuracy at transition in Care (High 5s / WHO PSS#6)

M 4

Blood Safety

 

 

P : Patient Care Processes

P 1

Patients Identification (WHO PSS#2)

P 2

Communication

P 2.1

Effective Communication –SBAR

P 2.2

Communication during patient care handovers (High 5s / WHO PSS#3)

P 2.3

Communicating Critical Test Results (WHO PSS)

P 3

Proper Diagnosis (HA)

P 4

Preventing common complications

P 4.1

Preventing Pressure Ulcers (WHO PSS)

P 4.2

Preventing Patient Falls (WHO PSS)

 

 

L : Line, Tube & Catheter

L 1

Avoiding catheter and tubing mis-connections (WHO PSS#7)

 

 

E: Emergency Response

E 1

Response to the Deteriorating Patient / RRT

E 2

Sepsis (HA)

E 3

Acute Coronary Syndrome (HA)

E 4

Maternal & Neonatal Morbidity (HA)

ที่มาของ SIMPLE มาจากนักเรียน external surveyor กลุ่มล่าสุดครับ ระหว่างที่เราเชิญมาทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ทีมงานก็บอกว่าอยากจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับ patient safety goal ให้ในงานประชุม National Forum ผมก็เอา Patient Safety Goal ที่ลองจัดหมวดหมู่ไว้มาให้ดู ตอนนั้นยังไม่ได้เป็น SIMPLE ยังเป็นหมวดหมู่แบบชื่อเดิมที่เรียกกันอยู่ เช่น Clean Care is Safer Care Safe Surgery Save Lives Medication Safet ฯลฯ ระหว่างพักรับประทานอาหารว่าง สมาชิกซึ่งนำโดยคุณรุ่งอรุณ ก็คุยกันแล้วได้ออกมาเป็น SIMPLE ให้จดจำได้ง่ายๆ จากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันไปคิด ไปทำ ไปหาผู้สนับสนุน จนได้ออกมาเป็นสิ่งที่เห็นใน Forum นี่แหละครับ

ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าแนวทางที่นำเสนอไว้ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ถูกต้อง ยังไม่เหมาะสม ยังไม่เพียงพอ เชิญเข้ามาช่วยกันเสนอแนะเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์เต็มที่สำหรับ รพ.ต่างๆ ครับ

SIMPLE เป็นของพวกเราทุกคน ของทุก รพ.ครับ