การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (4)

งานครูมาก หลากหลาย ไม่ย่อหย่อน งานแน่นอน คือสอน ให้อ่านเขียน อีกทั้ง ศีลมีสัจ และพากเพียร มุ่งหน้าเรียน เขียนอ่าน เป็นสำคัญ

เมื่อวานนี้ ไม่ได้เข้ามาเขียนบันทึกช่วงเย็นเลย  เนื่องจากเตรียมเอกสารเรื่อง....การวิเคราะห์ผู้เรียน  

ในบันทึกที่ผ่านมา  ที่ครูอ้อยเขียนเรื่อง  การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ

จากนั้น  ครูอ้อย ก็เริ่มเขียนรายงานคุณภาพการปฏิบัติงาน  อันหมายถึง สมรรถนะ ทั้ง 8 ในบันทึกเรื่อง...การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (2)  

เมื่อมีข้อมูลมาเพิ่ม  ครูอ้อย ก็บันทึก เปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ 

ดังนั้น  ผู้สนใจที่อ่านมานานแล้ว ก็เขาอัพใหม่บ่อยๆ  เพราะ ยิ่งนานวัน  ข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  จนกว่า...กรรมการจะมาประเมิน 

จากนั้นมาครูอ้อยก็เขียน  เอกสารอ้างอิงในบันทึกเรื่อง...การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (3)  

ต้องขอขอบคุณ ท่านพี่ ศน.เอื้องแซะ ..P  ที่ให้ข้อมูล การยื่นเสนอขอรับการประเมิน   มีความสะดวกสบายเกิดขึ้น 

ตลอดจนกำลังใจจาก พี่ชาย...พิสูจน์ ...P ...ที่ชมครูอ้อยเป็นทศเศียร..ชอบจัง  และทุกๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึง ณ ที่นี้

วันนี้  ครูอ้อย ได้รวบรวมเรื่อง...การวิเคราะห์ผู้เรียน 

คิดว่า  เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียว  เพราะสามารถนำไปสู่การจัดทำวิจัย ที่เป็นเอกสารทางวิชาการมากทีเดียว  

ที่กล่าวว่า สำคัญ เพราะ  กรรมการที่มาประเมินครูอ้อย สมัยที่ประเมิน  อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ถามหา เรื่องนี้ก่อนเลยว่า...ทำอย่างไร  มีแนวคิดอย่างไร  ค้นคว้าศึกษามาจากไหน....

การวิเคราะห์ผู้เรียน ของครูอ้อย  ได้เสนอ ทั้งปีการศึกษา 2549 และ  2550 เลย  แต่  การเสนอเอกสารทางวิชาการ  ครูอ้อยจะเสนอเพียงปีการศึกษา 2550 โดยสรุปของ ปีการศึกษา 2549 ไว้ด้วย...

การวิเคราะห์ผู้เรียน  มีรายละเอียด ที่เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย  มุ่งเน้น  การแยกนักเรียนตามศักยภาพ  ทั้งด้านความรู้  สติปัญญา  พฤติกรรม  ร่างกาย  และด้านสังคม 

ตลอดจน  สมุดการอบรมทำความดี ศีลธรรมมารยาท..จะกล่าวในบันทึกต่อไป  หากวันนี้  ไม่มีการประชุมนานๆ...

ครูอ้อย..ทำเอกสารอยู่ที่จะเผยแพร่ ขณะนี้ 

ครูอ้อย  ได้เขียน ขั้นตอนการดำเนินการไว้ด้วย  โดยนำ  เอกสารที่เคยเสนอเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง  อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ มาใช้ในบางส่วน 

เค้าโครงของการวิเคราะห์ผู้เรียน  ได้ดำเนินการ ร้อยละ 75 แล้ว  หากท่านผู้สนใจจะอ่านก่อนก็ได้....ที่นี่  แต่เรียนให้ทราบก่อนว่า..ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ 

ครูอ้อยต้องเขียนคำนิยม  ซึ่งจะกล่าวในคราวต่อไป เขียนบรรณานุกรม  ก็จะกล่าวในคราวต่อไปด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการเขียนผลงานทางวิชาการ  ...

โปรดติดตาม..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (4)

ครูแจ๋ว โคราช
IP: xxx.19.66.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูอ้อย

ผลบุญนี้ ขอให้ครูอ้อยผ่านเชี่ยวชาญ และได้เชี่ยวชาญพิเศษค่ะ

ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยคน

สวัสดีค่ะ ครูแจ๋ว โคราช

  • ซาบซึ้งใจมากค่ะ  ขอบคุณจากใจจริง 
  • รับเป็นศิษย์เลยค่ะ 

มีความสุขมากๆนะคะ

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยกับสมญานามที่ว่า  ทศเศียร
  • ยอมรับว่าพี่ครูอ้อยขยันจริง
  • ขอให้สมความมุ่งมาดปราถนานะคะ
  • เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 

พรใดที่น้องให้พี่  ก็ขอให้น้อง  อรวรรณ  ได้รับ เช่นกันนะคะ

สมหวัง สมหวังนะคะ