สถานที่นี้ มีความสำคัญอย่างไร

เรียนทีมงาน "ลปรร" ๑.ลองเล่าถึงสถานที่ในภาพ และ ความเชื่อมโยงที่สำคัญ สุดท้าย ๒."ผู้มาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะ สภาพสตรี มีข้อปฏิบัติ อย่างไร ครับ"

JJ