บันทึกนี้เพื่อแนะนำตัวสำหรับชุมชนชาว ม.มหาสารคามและชาวKM ทุกท่าน  เพื่อเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหน่วยงานค่ะ