หลังจากที่วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ในภาคได้สอบประเมิน general competency กันเสร็จแล้ว  ทุกคนคงโล่งอกกันไป  พวกเราได้มาพูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานพอสรุปได้ว่าสิ่งที่ได้รับมาจากการติวก่อนสอบนั้น " เกินคาด" เพราะตอนก่อนสอบนั้นทุกคนที่มาร่วมลปรร นั้นหวังว่าต้องการจะสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการประเมินตั้งไว้คือ นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรจะสอบได้ 75%, 60% และ 55% ตามลำดับนั้นแต่หลังจากสอบเสร็จและมีการเฉลยข้อสอบกัน ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ก็พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่มาร่วมติว ( โดยเฉพาะน้องๆจากหน่วยพันธุศาสตร์ ) ได้เกินเป้าที่แต่ละคนตั้งไว้ ก็ถือเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของกลุ่มที่ได้มาลปรรกัน แต่ที่อดเป็นปลื้มไม่ได้ก็ตรงที่ หนูฮัน (หน่วยพันธุศาสตร์) มาขอบคุณติวเตอร์สมัครเล่นอย่างผู้เขียนที่มีส่วนช่วยให้สอบผ่านได้อย่างเกินคาด ( ไม่แน่นะ! คะแนนของติวเตอร์อาจได้น้อยกว่าหนูฮันก็ได้ ) เพราะ ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ไปหมดทุกอย่าง  แต่รู้แตกต่างกันไปคนละมุมคนละด้าน แต่ที่แน่ๆผลที่ได้รับจากการสอบประเมินครั้งนี้ผู้เขียนคิดว่าดงไม่สูญเปล่าเพราะอย่างน้อยก็นำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร (ภาควิชา ) ต่อไป