ผมไปเป็นวิทยากรให้กับห้องสมุดตามเรื่องเดิม <Link>  ตอนท้ายเราได้พูด AAR กัน (เขียนด้วย) แต่สำหรับของผมไม่ได้ส่งให้ผู้รวบรวม จึงขอ AAR ณ ที่ตรงนี้ (เอา AAR ของท่านอื่นมา แจมด้วย)

A. คาดหวังอะไรบ้างกับการเข้าร่วมลปรร.เรื่อง blogครั้งนี้

 1. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาสัก 14-15 คนขึ้นไป
 2. คาดว่าถ้ามีผู้เข้าร่วม 20 คน จะได้แยกเป็น 2 วง
 3. คาดว่า หัวปลา หรือ KV น่าจะออกมาในทำนอง "ประโยชน์ของการเขียน blog"
 4. คาดว่า จะได้พบผู้เขียนบล็อก ตัวตนจริงๆ (ตัวเป็นๆ) ของชาวหอสมุด (เกือบครบทุกท่าน)

B. สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง

 1. ได้ลปรร.กับ ชุมชนห้องสมุด (ผู้หญิงทั้งหมด) ได้ความรู้เกินคาด และพูดเก่งทุกคน
 2. ได้กำหนดหัวปลาหรือ KV มากกว่า 1 หัวข้อ
 3. ได้ทราบว่า ชาวหอสมุดเขาอยู่กันอย่างไร (ในบางมุม) กับสมาชิกประมาณ 50 คน
 4. ได้ทราบว่า ผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงคือ อ.หนึ่ง
 5. ได้ทราบว่า ข้ออ้างที่ไม่เขียนบล็อก ก็คือ คนอื่นเขาเขียนดีแล้ว, ขออ่านก่อนดีกว่า, ยังไม่พร้อมจะเขียน ผนวกกับความไม่มั่นใจและไม่กล้า
 6. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น (พอสมควร)
 7. ได้มุมมองที่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับประโยชน์ของ gotoknow

C. สิ่งที่ได้น้อยเกินคาดหวัง

 1. มีคนมาไม่ครบ 20 คน ทำให้ไม่ได้แบ่งเป็น 2 วง
 2. ไม่มีผู้ชายมาเข้าร่วมเลย
 3. อ.หนึ่งไม่ได้มาร่วมด้วย (เกิดเป็น อสอส อีสุกอีใส)

D ควรปรับปรุงอะไรในการจัดครั้งต่อไป (6 มี.ค.49)

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมัครสมาชิก gotoknow, สร้างบล็อก และเขียนบันทึก
 2. ลูกเล่นของ blog
 3. ชักชวน ผู้อำนวยการหอสมุด (คุณสุเพ็ญ ทาเกิด) มาร่วมวงด้วย

E. ได้ความคิดอะไรใหม่ และจะกลับไปทำอะไร

 1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทราบข้อมูลว่า "ทำไมหลายคนไม่กล้าเขียนบล็อก"
 2. จะกลับไปเขียนบล็อกเพิ่มเติม

    ***************************