คุณค่าแห่งความรัก

ความรักเป็นสิ่งดีงาม สอบถามหาได้ทุกหน แบ่งปันมอบให้แก่ คน ค่าล้นสร้างโลกให้งดงามคือความรักแก่คนทั้งโลก สุขโศก ค้นหาสอบถาม เป็นความดีความงามทุกนาม นิยาม ความรัก เพื่อทุกคน จึงเป็น ความรัก ทรงคุณค่า มีศรัทธาเพื่อชนทุกแห่งหน มอบให้กันทุกวันไร้เล่ห์กล ส่งผล ค่า รัก ที่งดงาม

 คุณค่าแห่งความรัก

             วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ ที่ได้กลายเป็น กระบวนทัศน์ใหม่ในสังคมไทย จริง ๆ ก็ไม่ใหม่หรอก พัฒนาต่อเนื่องมายาวนานพอสมควร จนสามารถได้รับการยอมรับจากสังคมไทย ที่รับเอาอะไรอย่างว่องไวทันอกทันใจเหลือเกิน จนเจ้าของวัฒนธรรมก็งุนงงและตื้อไปเลยล่ะ

ก็ช่างเถอะครับถ้าวันเช่นนี้ทำให้สันติภาพเกิดขึ้น ดั่งการก่อกำเนิดจากพื้นฐานความรักมนุษยชาติและความรักเสรีภาพและอิสรภาพ แม้จะถูกแปรเปลี่ยนด้วยเนื้อหาและรูปแบบกลายเป็น แค่ความรักของคนสองคน ก็ดีกว่า  การที่โลกไม่เข้าใจ ความรัก ไม่เข้าใจในอิสรภาพ เช่น บางประเทศใกล้กับเรา  อยากจะให้สันติสุขเกิดขึ้นที่ภาคใต้ และประเทศต่าง ๆอย่างไวไว

                 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประทานความรักอันบริสุทธิ์แก่สรรพสัตว์

อยากให้ความรักในหมู่มนุษยชาติเกิดขึ้นจริงทุกเผ่าพันธุ์ทั้งโลก รักมนุษย์ รักธรรมชาติ และรักโลก อย่าให้เกิดการทำลายล้าง โดยใช้เครือข่ายสารสนเทศ ใช้ความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ และการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ สนับสนุนและเกื้อกูล อย่างแท้จริง

ในศาสนาพุทธ วันมาฆบูชา ก็ถือ เป็นวันแห่งความรักได้เช่นกัน เพราะพระพุทธองค์ได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวโลก นำหลักธรรมที่งดงามมามอบให้แก่ชาวโลกเพื่อเป็นแนวทางวิถีทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะวันนั้นเป็นวันที่เกิดอัศจรรย์ถึง 4 ประการ ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบบาต กล่าวคือ

ธรรมอันประเสริฐที่มอบให้แก่คนทั้งโลกในวันมาฆบูชา คือ สิ่งที่บ่งบอกว่า คือรักบริสุทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่ สรรพสัตว์ เพื่อการหลุดพ้น

ประการแรก พระสงฆ์สาวกของพระองค์เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายถึง 1,250 องค์  ณ เวฬุวัน ประการที่สอง พระสงฆ์ทุกองค์ทรงล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาล้วนแต่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผนวช เอหิภิกขุอุปสัมปทา ให้ทั้งหมด และประการที่สี่ อันเป็นพระเมตตา กรุณาธิคุณแก่มนุษยชาติก็คือ  พระองค์ทรงแสดงธรรมอันถือเป็นหลักธรรมอันประเสริฐ หัวใจของพระพุทธศาสนา นั้นคือ โอวาทปาติโมกข์ อันได้แก่ การไม่กระทำความชั่ว การกระทำสร้างแต่ความดี และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งหลักธรรมทั้งสามประการหากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ก็จะทำให้เกิดมงคลความสุขแก่ผู้ปฏิบัติ ครอบครัวและแด่โลกด้วยเช่นกัน ในปีนี้ มาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551  พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจึงควรพากันไปเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธองค์ที่มอบหลักธรรมอันดีงามเป็นแนวประพฤติปฏิบัติให้อยู่อย่างไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยการไปเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณดังกล่าวนี้อย่าพร้อมเพรียงกัน

ดอกบัว คือ ดอกหมายแห่งความรักที่บริสุทธิ์  ที่ควรจะมอบให้แก่กันและกัน เพราะมีนัยความหมายแห่ง ความบริสุทธิ์ ปัญญา และการหลุดพ้น

 

เช่นกัน  วันวาเลนไทน์ ก็เกิดจากความรักที่มอบให้เพื่อนมนุษย์ จากนักบวชคริสต์ศาสนาท่านหนึ่งในยุคโรมันที่ต้องการเห็น การเสียสละ มอบความรัก ความดีงาม ต่อกัน  แม้ กระบวนทัศน์เก่า อาจถูกแปรเปลี่ยนบ้าง คนในสังคมยุคนี้ก็ควรพยายามที่จะได้สืบทอดบ้างไม่มากก็น้อย เพื่อส่งผลให้เกิดความรักความดีงามในสังคมได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  ในวันนี้ผมจึงนำความรู้สึกที่ดีมอบให้แก่ทุก ๆคน  ด้วยความปรารถนาดี ในวันแห่งความรัก

ความรักคือการเสียสละ

(รูปจากwww.suw.ac.th)

1. ความรักคืออะไร

ความรักเป็นสิ่งดีงาม สอบถามหาได้ทุกหน
แบ่งปันมอบให้แก่ คน ค่าล้นสร้างโลกให้งดงาม
คือความรักแก่คนทั้งโลก สุขโศก ค้นหาสอบถาม
เป็นความดีความงามทุกนาม นิยาม ความรัก เพื่อทุกคน
จึงเป็น ความรัก ทรงคุณค่า มีศรัทธาเพื่อชนทุกแห่งหน
มอบให้กันทุกวันไร้เล่ห์กล ส่งผล ค่า รัก ที่งดงาม

2. ความรักอันทรงคุณค่า

     รักพ่อแม่พี่น้อง              สมานฉันท์ เพื่อนเอย
รักเชื้อเผ่าพงศ์พันธุ์           สืบได้
รักชาติร่วมฝ่าฟัน               สรรค์สร้าง สุขแฮ
รักเกียรติฝากชื่อไว้           จึงค่า ควรเมือง
     มอบความรักวันละนิด  จิตแจ่มใส ลูกเอย
มอบทุกวันสุดใจ                ฝากไว้
คือรู้สึกดีที่ให้                     แก่ชั้น ทุกชน
รักด้วยศรัทธาไซร้            มอบให้แผ่นดิน

3. คุณค่าของความรัก

ต้องรู้จักคุณค่าแห่งความรัก           เป็นประจักษ์ความงามทรงคุณค่า
เพราะรักแท้เกิดจากความศรัทธา จึงสูงค่ามหาศาลกาลเรื่องราว
ต้องรู้จักปฏิเสธ ในบางเรื่อง            อย่าเปลืองตัวเปลืองใจให้เสียสาว
สงวนเนื้อสงวนตัวเถิดพวกเรา       ในวัยเยาว์ต้องรักเรียนเพียรศรัทธา
พรหมจรรย์คือสิ่งมีค่าล้น                ต้องมอบให้แด่คน รู้คุณค่า
แต่วันนี้ ยังไม่ถึงแห่งเวลา              มีศรัทธายึดมั่นอย่าหวั่นเกรง

4.พลังศรัทธาในรัก

ใครมีรักแบบใดก็ไม่ว่า       ต้องศรัทธารักนั้นด้วยเหตุผล
ยังไม่ถึงวัยรักสัปดน           อย่าซุกซนริ่รักในวัยเรียน
     รักเรียนดีกว่าเรียนรัก    ลูกเอย
เล่นกีฬาชดเชย                  แทนได้
ทำกิจกรรมเถิดเอ๋ย            รับรู้ งดงาม
ถึงวัยเหมาะสมไว้               สืบเชื้อเผ่าพันธุ์

5.รักแท้เป็นเช่นไร

รักแท้นั้นต้องเข้าใจในความรัก   คือใจภักดิ์เสียสละไม่คร่ำเคร่ง
คือลดละเห็นแก่ตัวผู้ชายเอง       อย่ารีบเร่งมักเอาจะเศร้าใจ
ต้องให้เกียรติรักจริงไม่มักได้     โปรดอภัยมีเมตตาค่าสดใส
เห็นแก่ตัวเลิกเถิดตลอดไป          รักกันได้รอกันได้ใช่ รักเอย

6. มอบให้แด่ เยาว์ ของฉันทุกคนในวันแห่งความรัก

ความรักคือความรู้สึกที่สูงค่า
เป็นวิถีนำพาให้โลกสวย
มอบไมตรีมีเมตตาพาอำนวย
ส่งผลช่วยสันติภาพฉาบโลกา
ต้องรักกันด้วยสายใยเอื้ออาทร
หมั่นถอดถอนขั้นตอนอันเดียงสา
สร้างความรักมอบให้กันทุกเวลา
เกิดศรัทธา สันติภาพ ตราบชั่วกาล
พุทธองค์ทรงมอบรักคนทั้งโลก
เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ขับขาน
เป็นพื้นฐานธรรมเมื่อวันวาน
ยังกู่ก้องกังวานให้เกิดดี
ขอให้เยาว์ทุกคนสติมั่น
มอบรักกันสมานฉันท์ในดิถี
มิใช่แค่ คนสองคน ในวลี
นิยามนี้ มากมี คับแคบไป

บางคนบอก รักเธอ เหมือนเพื่อนที่รู้ใจ
บางคนคอยห่วงใยไร้ผลักไส
บางคนพร่ำเม้นท์หาเธอทุกวันร่ำไป
บางคนบ่นคำหวานห่วงใย ว่ารัก ทุกวี่วัน

ว่ารักอย่างโน้นรักอย่างนี้
ที่แท้อยากมีอะไรกันนั้น
บอกเขาเลยว่ารักแท้ที่แน่รักกัน
ยังไม่มี เพศสัมพันธ์ นั้นแหละดี

เพราะรักกันต้องหมั่นเรียนหนังสือ
ฝึกปรือวิชาหาศักดิ์ศรี
อนาคตใฝ่ฝันอยากมี
ใช้เวลาไม่กี่ปี อย่างพากเพียร

จึงสำเร็จเสร็จสมอารมณ์หมาย
สร้างหลักฐานมั่นใจในอ่านเขียน
มีวิชามีอาชีพผลจากเรียน
จึงนวลเนียนพากเพียรไขว่คว้าชัย

ถ้ารอได้ถึงวันนั้นจึงรักแท้
จะไม่แย่รังเกียจเปลี่ยนเฉไฉ
สืบสานสายสัมพันธ์ยาวไกล
มั่นคง รัก ตลอดไปอย่างยั่งยืน

จึงอยากให้เยาว์ทั้งหลายได้หวนคิด
ปรับจิตปรับกายใจได้กลั้นฝืน
สร้างความหมาย คำว่า รัก อย่างยั่งยืน
จึงเต็มตื่น ในรักแท้ แน่ใจเอย


อิศรา ประชาไท
14 กุมภ์ 2008

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม คือ สิ่งที่เราควรกระทำความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

  • มาเก็บเกี่ยวคุณค่าแห่งรัก   และได้ข้อคิดอย่างดี เห็นด้วยเรื่องความรัก คือการเสียสละ
  • ที่สำคัญ การให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เรียนรู้ในการที่จะรักตัวเองให้เป็น เมื่อรักตัวเองไม่เป็นแล้วจะไปรักคนอื่นได้อย่างไร
  • สำหรับทางพุทธศาสนา ความรักที่บริสุทธ์ เป็นเรื่องของนินพาน การหลุดพ้น และการพบกับความสันติสุขค่ะอาจารย์
eiddy101
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมจริง ๆ ครับ กับแนวคิด  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  คงเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดครับ  แต่ผมยังไปไม่ถึงนะครับ อาจารย์ทั้ง ๆที่ รู้    แสดงว่า  ยังอยู่ใต้นำ อยู่