สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม คือ สิ่งที่เราควรกระทำ

เขียนเมื่อ
801 6