ตามไปดูและให้กำลังใจคุณอำนวยตัวจริงในภาคสนาม ( 2 )


เพราะเมื่อต่างคนต่างได้ทำหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถแล้ว การจะพัฒนางานนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป....

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2551 ได้มีโอกาสตามไปดูการทำหน้าที่ในบทบาทของคุณอำนวยในพื้นที่  คือไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจัดเวทีการ ลปรร. ของคุณประทัก ธรรมนิทัศนา  ที่ตำบลดอนแตง  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  อ่านได้จากบันทึกนี้ ตามไปดูและให้กำลังใจคุณอำนวยตัวจริงในภาคสนาม

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2551  พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคุณอำนวยตัวจริงในภาคสนามอีกท่านหนึ่ง  ที่ตำบลวังควง  อำเภอพรานกระต่าย  ซึ่ง  อ.เขียวมรกต  เสือปืนไวได้บันทึกไว้แล้วจำนวน 2 ตอน  คือ

     สร้างเวทีเสริมหนุนคนทำงานที่ชุมชนวังตาปลั่ง( 1 )

     สร้างเวทีเสริมหนุนคนทำงานที่ชุมชนวังตาปลั่ง ( 2 )

          แต่บันทึกของผมจะเป็นการบันทึกอีกมุมมองหนึ่ง  ซึ่งเป็นมุมมองโดยผ่านแว่น KM เป็นการเพิ่มข้อมูล  และทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากบันทึกของ อ.เขียวมรกต

          การลงสนามไปดูคุณอำนวยในพื้นที่ครั้งนี้  ทีมงานของเราจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน 4 คน คือ 1) อ.เขียวมรกต   2) คุณสราญจิต  3)คุณกมลรัตน์ และ 4) ผม ได้ร่วมกันลงไปเยี่ยมเยียนและสนับสนุนการทำงาน  ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาที่ทีมงานของพวกเราสำนักงานเกษตรจังหวัดจะเป็นคนดำเนินกระบวนการเป็นหลัก เพื่อเรียนรู้และปรับกระบวนการร่วมกัน  แต่ปีนี้นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นพระเอก-นางเอก  คือเป็นคุณอำนวยตัวจริงว่างั้นเถอะ

            กระบวนการในการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวมะลิอินทรีย์ของชุมชนวังตาปลั่ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังควง  อำเภอพรานกระต่ายในวันนี้ คุณรัตติยา  ขวัญคำ  นักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายทำหน้าที่ในบทบาทของคุณอำนวยในพื้นที่ตัวจริงครับ  โดยมีทีมงานอีกท่านหนึ่งจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย คือคุณบุญส่ง  จอมดวง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและลิขิตข้อมูล

P  คุณบุญส่ง  จอมดวง หรือ เพชรน้ำหนึ่ง

           ภาพต่อไปนี้สื่อให้เห็นการทำหน้าที่คุณอำนวยตัวจริงของคุณรัตติยา  ขวัญคำ  อย่างเชี่ยวชาญ มีการตั้งคำถาม  การกระตุ้นฯ และคุณบุญส่ง  จอมดวง หรือ เพชรน้ำหนึ่ง  ก็กำลังทำหน้าที่ลิขิตข้อมูลที่ได้อย่างดีเยี่ยม


คุณรัตติยา  ขวัญคำ คุณอำนวยตัวจริง และคุณบุญส่ง(หันหลัง)ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล

        กิจกรรมของวันนี้พวกเราจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ทำหน้าที่เพียงเสริมหนุนและให้กำลังใจครับ และได้มีโอกาสสังเกตและเรียนรู้การทำงานของเพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  และในขณะเดียวกัน เราก็พอจะเห็นในบางประเด็นที่พวกเราจะต้องกลับไปคิดต่อว่าจะทำงานกันอย่างไร   จะพัฒนาการทำงานของเราในประเด็นไหนกันต่อไป เป็นต้น  เพราะเมื่อต่างคนต่างได้ทำหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถแล้ว การจะพัฒนางานนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป....


อิอิ...เบื้องหลังการทำงานของกองหนุนฯ

 

            แม้ว่ากิจกรรมในวันนี้พวกเราจะไม่ได้ดำเนินกระบวนการเอง  แต่พวกเราต่างก็มีเวลาที่จะจับประเด็นและพร้อมที่จะเสริมหนุน   ส่วนผมแล้วได้มีโอกาสเดินสำรวจในหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม  ไปสอบถามชาวบ้านอย่างน้อยการที่จะเข้ามาร่วมทำงานในชุมชนเราต้องรู้เขา-รู้เรา สิ่งที่ได้ทราบเพิ่มเติมอาทิ

 • ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่อย่างพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีการลักขโมย (สิ่งที่เห็นด้วยตาก็คือ ทุกบ้านแทบไม่มีรั้วเลยครับ)

 • อาชีพเสริมของชุมชนคือการเลี้ยงวัวฝูงครับ  การที่จะหามูลวัวมาใส่ในนา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก

 • การขายข้าวมะลิของกลุ่มไม่มีปัญหา  ตลาดที่พรานกระต่ายรับซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วๆ ไปอยู่แล้ว

 • ชุมชนนี้กำลังขอจัดตั้งป่าใกล้หมู่บ้านประมาณ 1,000 ไร่ เป็นป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่าไม่ให้หมดไป

 • ฯลฯ

          เป็นอย่างไรบ้างครับการตามไปดูและให้กำลังใจคุณอำนวยตัวจริงของเราในพื้นที่ที่อำเภอพรานกระต่ายวันนี้    นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของคุณอำนวยแบบไม่รู้ตัว - อย่างเป็นธรรมชาติ  ทีมงานที่ไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเยี่ยมมากๆ  น่าจะเป็นแบบอย่างและขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ และพร้อมที่จะมาเรียนรู้ และสนับสนุนการดำเนินกระบวนการครั้งต่อๆ ไป  

บันทีกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  12  กุมภาพันธ์  2551

หมายเลขบันทึก: 164811เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2008 11:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:42 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (12)

ชื่นใจครับ น้องสิงห์ เยี่ยมมากเลย นักส่งเสริมการเกษตรของเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว(หลายขั้นแล้ว...มั๊ง)   พี่มีข้อเสนอ หลังเวทีนี้นะครับ ปล่อยไปสักพัก ประมาณ 2-3 วัน แล้วตามไปเก็บตกความรู้สึก ความเห็นเป็นรายคนที่บ้าน หรือสัก สองสามคนที่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็ได้  ให้เขาสะท้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง  สงัเกตุพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง

 

เพราะว่า เมื่อเสร็จสิ้นการคุยกัน ประชุมกัน มักมีความเห็นเพิ่มขึ้นหลังช่วงเวลานั้นๆ  ทิ้งระยะก็เพื่อให้เขาใตร่ตรอง เขาอาจเอาความรู้ ความเห็นของเขาไปแลกเปลี่ยนกับครอบครัว เพื่อนบ้าน  แล้วอาจเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีก

ขั้นตอนนี้เรียกการตามเก็บความคิดเห็นนั่นเอง  อาจมีบางอย่างสะท้อนกระบวนการเรา  อาจมีบางอย่างสะท้อนความเห็นใหม่ๆ  อาจมีบางอย่างที่ก้าวไปมากกว่าที่เราคิดถึง... หากมีเวลาลองทำดูบ้างนะครับ

 

หรือน้องสิงห์และเพื่อนๆทำอยู่แล้วก็ได้ครับ.... 

 

 • ตามมาทำความรู้จักกับคุณ อำนวย
 •  ตัวจริง ด้วยคนค่ะ คุณสิงห์
 • เป็นวธีการจัด KM ที่สุดยอดค่ะ
 •  การทำงานในพื้นที่ ถ้ารู้จักเลือกใช้วิธีเป็น "สื่อ"
 • ถือว่า ดีมากค่ะ
 • ชาวบ้านจะให้ความสนใจโดยไม่เบื่อ ขอชื่นชมค่ะ
 • มาเป็นกำลังใจแก่คุณอำนวยทุกระดับ ทุกคนครับ
 • มันต้องเกิดและเกิดได้แน่นอน  ในสิ่งที่เรามุ่งมั่น
 • ขอบุณมากครับ

สวัสดีเจ้า...คุณสิงห์ป่าสัก

 • ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ...สำหรับทีมงานของพี่น้องเกษตรกำแพงเพชร
 • วิสาหกิจชุมชน...หากเราไม่ปูฐานของกลุ่มให้แน่น...ให้เขารู้สถานะของกลุ่มเองและหาทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มเอง
 • โดยมีการเรียนรู้เป็นหัวใจและมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย...
 • พอซะทีกับการทำเป้า(จำนวนกลุ่ม)....หากเราช่วยกันร่วมเรียนรู้กับกลุ่มทำฐานสามเหลี่ยมให้แน่นหนา...ซักวันหนึ่งพี่น้องเราในกรมส่งเสริมการเกษตร(ที่ตั้งใจทำงาน)คงเหนื่อยน้อยกว่านี้และมีกำลังใจในการทำงานมากกว่านี้...นะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

                                                       สาวหละปูนเจ้า

 • ในชุมชนนั้นยังขาดแคลนคุณอำนวย   และยังมีรับสมัครต้องการอีกมากมาย
 • ใครสมัครรับรองไม่ตกงานและงานสนุกด้วย
 • ขอบคุณครับ

P

 

 • สวัสดีครับพี่บางทราย
 • ได้แจ้งให้นักส่งเสริมฯ ในพื้นที่ได้ทราบถึงการลงไปเก็บตกความรู้สึก เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วครับ
 • ขอขอบพระคุณมากครับที่แวะมาให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการทำงาน

 P

 

 • สวัสดีครับ อ.pepra
 • ทำงานในภาคสนาม สนุกและได้เรียนรู้เพิ่มเติมทุกวันๆ ครับ
 • ขอขอบคุณมากครับที่แวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจ

P

 

        ขอบพระคุณพี่ไมตรีมากครับที่แวะมาให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 

P

 

 • สวัสดีครับพี่ประหยัด
 • พอซะทีกับการทำเป้า(จำนวนกลุ่ม)....อิอิ...ถูกใจมากครับ
 • เห็นด้วยมากๆ เลยครับ งานวิสาหกิจชุมชนไม่ควรเน้นปริมาณคือเอาจำนวนมากเข้าไว้
 • ควรเริ่มจากกลุ่มอาชีพ  สร้างความเข้มแข็ง  แล้วพัฒนาไปสู่วิสาหกิจ
 • หากกลุ่มเข้มแข็ง  งานส่งเสริมการเกษตรก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอีกต่อไป  เพราะกลุ่ม-วิสาหกิจชุมชนจะช่วยได้มาก
 • ขอบคุณมากครับ

P

 

 • สวัสดีครับพี่ชาญวิทย์
 • เห็นด้วยครับ  คุณอำนวยในพื้นที่ต้องสร้าง-พัฒนาให้มีเยอะๆ
 • อิอิ....สนุกด้วย

             1.เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมครับ...เป็นบรรยากาศที่ดี...แต่น่าเสียดาย..เวลาน้อยไป นิด.....ครับ...

              2. ได้รับแนวคิดและคำแนะนำจากคุณ สิงห์...มากมายเลยครับ  จะพยายามศึกษาต่อไปเน้ออ้ายสิงห์....

P

 

 • สวัสดีครับน้องเพชรน้ำหนึ่ง
 • อย่าลืมเขียนบันทึกในมุมของน้องมาแบ่งปันด้วยนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี