วันนี้ก็เป็นวันที่สอง ครับ สำหรับการสัมมนาในหัวข้อ จิตวิทยาการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งงาน OD ของวลัยลักษณ์เรา ได้จัดให้สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับของเรา อย่างที่ผมได้เล่าให้พวกเราทราบไปแล้วเมื่อวานนี้ว่า งานนี้มีผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าร่วมสัมมนาเกือบ 50 คนทีเดียว ที่สำคัญผมพบว่าพวกเราที่เข้าร่วมสัมมนาอยู่เข้าร่วมสัมมนาอย่างสนุกสนานเกือบทุกคน แทบจะไม่มีใครหนีไปไหนเลยครับ เราเลิกสัมมนาประมาณ 17.30 น. ทั้ง 2 วัน งานนี้จะช่วยให้พวกเราทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยครับ (ถ้าไม่เชื่อผมลองกระซิบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดท่านหนึ่งดูซิครับ) ตอนนี้งาน OD เตรียมจัดหลักสูตรนี้ขึ้นอีกตามคำเรียกร้องคาดว่าจะจัดประมาณต้นเดือนพ.ค.นะครับ สำหรับผู้สนใจก็ตามข่าวสารงาน OD นะครับ เพราะการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเพื่อจะพัฒนาศักยภาพหรือขีดความสามารถของตัวเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยครับนอกจากตัวเราเอง ซึ่งพวกเราที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในประโยคนี้ดีใช่ไหมครับ ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เล่าให้พวกเราฟังอย่างน่าสนใจในเรื่องนี้ว่า มหาตะมะคานธี ได้ให้ความคิดไว้ว่า คนเป็นศูนย์กลางของวงกลมแห่งความสามารถที่ไม่มีเส้นรอบวง นั่นก็หมายความว่า คนทุกคนมีศักยภาพหรือขีดความสามารถที่ไม่จำกัดเท่ากัน แต่คนส่วนมากมักจะขีดเส้นรอบวงเพื่อจำกัดศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง ผมคิดว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจมากทีเดียว ดังนั้น ศักยภาพหรือขีดความสามารถของแต่ละคนจะมีมากน้อยแค่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนนั้นเอง ว่าจะมีความกล้าและความเต็มใจที่จะรับงาน เรียนรู้งาน และทำงานมากน้อยแค่ไหน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความกลัว เป็นตัวบันทอนหรือจำกัดขีดความสามารถของคนเรานั่นเอง ถึงตอนนี้ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราชาววลัยลักษณ์อีกหลาย ๆ คน ให้ลองมาเข้าร่วมกิจกรรม KM และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่งาน OD ได้จัดเตรียมให้กับพวกเราด้วยความรักดูซิครับ แล้วพวกเราจะรู้ว่าศักยภาพหรือความสามารถของตัวเราไม่มีขีดจำกัดจริงๆ