แผนการขับเคลื่อน โครงการฯ จ.ลำปาง

จากการประชุมกลุ่มของคณะกรรมการจำนวน 10 คน เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ “การจัดการความรู้ฯ” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจากการหารือของคณะกรรมการประมาณ 30 นาที ได้ข้อสรุปดังนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการได้ข้อสรุปก็คือจะแบ่งอำเภอออกเป็น 5 โซนด้วยกัน คือ อ.เถิน อ.เกาะคา อ.แม่พริก อ.แม่ทะ และ อ.เมือง และจะทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการขยายสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น แผ่นพับ สื่อสารมวลชน วิทยุชุมชน ฯลฯ เพื่อให้ สมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด อบต. นายก อบต. ผู้นำองค์กรอื่น ๆ รับทราบและสมัครเป็นสมาชิกของสภาเครือข่ายออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก็คือ เริ่มวันที่ 1 มีนาคม – 14 กรกฎาคม 2549

และเป้าหมายในการขยายสมาชิกได้มีการกำหนดเป้าไว้คร่าว ๆ ดังนั้น อาจจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงสามารถที่จะยืดหยุ่นได้

อำเภอเถินจะขยายตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล และจะขยายสมาชิกเพิ่มอีก 210 คน

อำเภอเกาะคาจะขยายตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล และจะขยายสมาชิกเพิ่มอีก 150 คน

อำเภอแม่ทะจะขยายตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล และจะขยายสมาชิกเพิ่มอีก 180 คน

อำเภอแม่พริกจะขยายตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล และจะขยายสมาชิกเพิ่มอีก 58 คน

อำเภอเมืองจะขยายตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล และจะขยายสมาชิกเพิ่มอีก 270 คน

ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการขยายสมาชิกอีก 6 เดือน ข้างหน้า จะขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 868 คน ซึ่งตัวเลขอาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามแต่สถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เชื่อมโยงการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 16451, เขียน: 22 Feb 2006 @ 20:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)