นที 1 กพ 49

1 กพ 49

 วันนี้งานที่ทำก็คือ คัดเลือกรูปภาพ และใส่ลง power point ที่จะใช้ในการทำโครงการ และ ค้นหารูปภาพทางอินเตอเน็ต แก้ไขรูปภาพที่มีปัญหาเช่น ที่มืดเกินไป รกเกินไป ให้สวยงามยิ่งขึ้น

และก็คอยชวยเสนอความคิดเห็นในการบันทึกเสียง การทำโครงการ โดยเราให้สุพัชชาเป็นผู้บรรยาย และก็จะมีการโต้แย้งกันระหว่างผมกับ ชัยฤทธิ์ เช่น ผมว่าเสียงนี้ดีแล้ว แต่ชัยฤทธิ์คิดว่ายังดีไม่พอ เช่นนี้ แต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันนะครับ เพียงแต่เราอธิบายเหตูผลของแต่ละฝ่ายบางที่ผมก็ยอมรับความคิดของชัยฤธิ์ บางที่ชัยฤทธิ์ก็ยอมรับความคิดเห็นของผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)