เช้าวันนี้ กศน.ชลบุรีมีผู้บริหารใหม่ป้ายแดงมาฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในเร็ววัน ท่านนั้นคือ คุณวุฒิชัย ชมภู ตำแหน่งครู จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  ในการมาฝึกงานที่ชลบุรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ต่อจากนั้นก็จะได้ไปเลือกลงปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง    ในระหว่างการฝึกงานที่กศน.ชลบุรีนี้ มีคู่มือการปฏิบัติงานให้ศึกษา และจัดเวลาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลกันอย่างญาติมิตรสนิทสนม ช่วยกันให้ความคิดเห็น ติชม การทำงาน กันอย่างสร้างสรรค์ ในห้าวันกับบรรยากาศการเรียนรู้ที่กศน.ชลบุรี คงจะมีประโยชน์แก่ผู้บริหารใหม่นำส่วนดีไปใช้ในอนาคตอันใกล้ ขอให้ประสบกับความสำเร็จครับ