ติดตามผลงานวิจัย...เรื่องผลลัพธ์ทางการพยาบาลใน รพ ศรีนคริทร์


Outcome Research

วันที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 13.30 น.

มีการนำเสนอผลการดำเนินการทำวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลใน รพ ศรีนคริทร์ 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาลักษณะประชากร  ลักษณะการเจ็บป่วย  และผลลัพธ์ด้านการบริการ

                  

                         คุณพรนิภา หาญละคร เลขาฯ พิธีกรวันนี้

 

 

                   

                              มีผู้สนใจมากมายมาเข้าฟังด้วยค่ะ

 

มีการนำเสนอผลงานทั้งหมด 8 เรื่อง

ทั้งเรื่อง...ของผู้ป่วยในห้องคลอด  หน่วยวางแผนครอบครัว    ตึกสงฆ์ เคมี  ศัลยกรรม หน่วย Burn  หน่วยเอดส์ ตึกจิตเวช

 

                 

                    

                     คุณปริญญา  วุฒิสาร   จากตึกสงฆ์

 

                   

 

                       น้องจากหอผู้ป่วยศัลยกรรม ท้อง 8 เดือน ยังทำสำเร็จ

 

                    

          คุณพรนิภา เป็นพยาบาลหน่วยเอดส์ นอกจากเป็นพิธีกรแล้วยังนำเสนอด้วยค่ะ

 

                    

 

                          คุณณัฏฐชญา ไชยวงษ์ พยาบาลตึกดิฉันเอง

เธอทำ   เรื่องผลลัพธ์การพยาบาลในผูป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เก็บข้อมูลในผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดครบ Course ดูลักษณะประชากร การรักษาที่ได้รับและผลลัพธ์ในการรักษาพยาบาล

                

                       คุณอุราวดี เจริญชัย

 

ทำวิจัยในหอผู้ป่วย Burn น้องที่ทำย้ายไปแล้ว เธอต้องทำต่อและมานำเสนอได้ข้อมูลน่าสนใจค่ะ

 

                  

                              ท่านหัวหน้าและดิฉัน คอยให้คำแนะนำค่ะ

 

 

การนำเสนอครั้งนี้

ได้รับความอนุเคราะห์   จากพี่ชูศรี คูชันสิทธิ์ หัวหน้าพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ มาช่วยให้ข้อเสนอแนะด้วย

 

 

หลังจากนำเสนอ คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยมีการให้รางวัล คนละ 2000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานวิจัยต่อ

นัดครั้งต่อไป  เพื่อนำเสนอและเขียนรายงานการวิจัย  ให้เสร็จ 25 เมษายน 2551 อีกครั้ง

หมายเลขบันทึก: 161476เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2008 11:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:44 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

คุณณัฏฐชญา ไชยวงษ์  นำเสนอ 

ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วย 5จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์               การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร  ลักษณะการเจ็บป่วย  และผลลัพธ์ด้านการบริการในหอผู้ป่วย 5 จ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 -30เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มารับเคมีบำบัดที่หอผู้ป่วย 5จ จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบเก็บข้อมูลลักษณะประชากรและลักษณะการเจ็บป่วย  โดยเก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยแบบสำรวจไปข้างหน้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย   ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพศหญิง-ชายจำนวนใกล้เคียงกัน  ส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุ และวัยกลางคน ร้อยละ34.61 และ 30.77 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ39.23 และจ่ายค่ารักษาโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ66.15 ส่วนที่2 ลักษณะการเจ็บป่วย พบว่า 5 อันดับโรคแรก ได้แก่ CHCAร้อยละ  21.54 2.Colorectal Cancer ร้อยละ 16.15  Head and Neck Cancer ร้อยละ15.38   Lung Cancer  ร้อยละ 13.08  Soft Tissue Sarcoma ร้อยละ7.69   ระยะของโรค  ส่วนใหญ่ เป็นระยะที่ 3 ร้อยละ43.08 และระยะที่ 4 ร้อยละ41.54 การรักษาร้อยละ 55.38 เป็นแบบAdjuvant Chemotherapy   ซึ่งร้อยละ 64.62ของผู้ป่วย ได้รับการรักษาเฉลี่ย  6 ครั้ง                การรักษา  ผู้ป่วยที่มา ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ได้รับเคมีบำบัดตามกำหนดทุกครั้ง    ร้อยละ 80.77   เคยงดหรือต้องเลื่อนการให้ยาเคมีบำบัด ร้อยละ 19.23   ส่วนที่3 ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล    พบว่า  หลังได้รับยาเคมีบำบัด ร้อยละ66.92  ของผู้ป่วย  เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา เช่นอาการคลื่นไส้อาเจียน ไข้ ติดเชื้อและร้อยละ 34.62 ของผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวด  ซึ่งร้อยละ 48.89 ของผู้ได้รับยาแก้ปวดจะได้รับยาแก้ปวดในกลุ่ม Strong opioid เช่น MST, Morphine syrupe, Morphine injection นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ29.23 ของผู้ป่วย มีปัญหาด้านจิตใจซึ่งได้รับการดูแลโดยการบำบัดทางการพยาบาลรูปแบบต่างๆในหอผู้ป่วย 
อยากบอกว่า เป็นพยาบาลนี่ได้บุญจังนะคะ

P

สวัสดีค่ะ

เป็นพยาบาลทุกวันนี้ต้องประเมินผู้ป่วยได้ทันท่วงที  เพราะเราต้องดูแลผู้ป่วย 24 ชม ถ้าประเมินไม่ดีก็รักษาไม่ทันเวลาค่ะ

ขอบคุณค่ะที่มีคนเห็นว่า  พยาบาลทำอะไร

P

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พี่ก็ติดตามผลงานคุณเพชรน้อย น่าสนใจทุกเรื่องค่ะ

 

เก่งมากเลยนะค่ะ

พี่สาวคนสวย

ห่างหายกันไปนาน

ยังจำได้บ่

เก่งมากเลยนะค่ะ

พี่สาวคนสวย

ห่างหายกันไปนาน

ยังจำได้บ่

แอบชื่นชมพี่แก้วอยู่นานแล้วและคอยติดตามผลงานที่พี่บันทึกในNET...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี