การติดตั้ง WSO2 WSF/PHP บน Windows

wso2 wsf php web services windows

ดังที่คุณพงศกร ภูแสนคำได้โพสต์ไว้ที่ http://campus.en.kku.ac.th/campusboard/index.php?topic=1839.0 ว่า “WSO2 WSF/PHP มีเป้าหมาย คือ พัฒนา Framework ของ Web Services ทั้งในส่วนของ Provider และ Consumer พร้อมทั้งให้มี QoS ที่ดี เป็นไปตาม Specification ของ WS-* และ Specification ที่พัฒนาแล้วเสร็จประกอบได้ด้วย soap1.1,soap1.2,wsdl1.1,wsdl2.0,MTOM,WS-Addressing,WS-Security,WS-SecurityPolicy,WS-ReliableMessaging สิ่งเหล่านี้ล้วนตอบสนอง business-critical applications (แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ต้องการความถูกต้องแม่นยาสูง)"

อีกทั้ง PHP NuSOAP นั้นหยุดการพัฒนาไปตั้งแต่ปี 2004 และไม่สนับสนุนการพัฒนาเว็บเซอร์วิสแบบ document style

การใช้ WSO2 WSF/PHP จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเรียกใช้และพัฒนาเว็บเซอร์วิสโดยใช้ PHP แต่ WSO2 WSF/PHP เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และมีแต่เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ใช้หลายคนมักจะไม่มีพื้นฐานหลาย ๆ อย่าง การติดตั้งจึงอาจจะไม่ได้ง่ายนักหากทำตามคู่มือภาษาอังกฤษ จึงได้เขียนบันทึกการติดตั้งบน WSO2 WSF/PHP บน Windows ดังต่อไปนี้

ก่อนที่เราจะติดตั้ง WSO2 WSF/PHP เราจะต้องใช้ PHP เวอร์ชัน 5.2.x ขึ้นไปแต่จะต้องไม่ใช่ PHP เวอร์ชัน 6 

หากเครื่องคอมพิวเตอร์หาไฟล์ *.dll อะไรไม่พบ ให้คัดลอกไฟล์ *.dll นั้นไปไว้ที่โฟลเดอร์ c:\windows\system32 ด้วย

1) ติดตั้งไลบราลี ที่ WSF จะต้องใช้

1.1) ดาวน์โหลด libxml จาก http://www.zlatkovic.com/pub/libxml

จากนั้นให้ unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และให้คัดลอกไฟล์ libxml2.dll ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรี bin ให้ไปไว้ที่ไดเรกทอรีี์ที่อยู่ใน PATH environment

1.2) ดาวน์โหลด iconv จาก http://www.zlatkovic.com/pub/libxml/

จากนั้นให้ unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และให้คัดลอกไฟล์ iconv.dll
ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรี์ bin ให้ไปไว้ที่ไดเรกทอรีที่อยู่ใน PATH environment

1.3) extension open_ssl ซึ่งมีอยู่แล้วใน PHP เวอร์ชัน 5.2.x ขึ้นไป

วิธีการติดตั้ง extension ก็ขอให้ดูที่ http://gotoknow.org/blog/krunapon/160178

2) ดาวน์โหลดและติดตั้ง WSF

2.1) ดาวน์โหลดเวอร์ชันไบนารีได้ที่ http://wso2.org/downloads/wsf/php#binary-php
2.2) ทำการ unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาซึ่งเราก็จะได้ไฟล์และไดเรกทอรีที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

wso2-wsf-php-bin-1.2-win32

| +-- wsf_c

| +-- wsf.dll

| +-- docs

| +-- scripts

| +-- samples

ในที่นี้สมมุติว่าเรา unzip ไฟล์และเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรีจาก wso2-wsf-php-bin-1.2-win32 เป็น wso-1.2 และเก็บไว้ที่ f:\178375\tools\wso-1.2

2.3) ทำการติดตั้ง extension wsf โดยการคัดลอกไฟล์ wsf.dll ไปไว้ในไดเรกทอรีที่อยู่ใน PATH environment และอยู่ใน extension_dir เช่น php5\ext

และเพิ่มบรรทัด

extension=wsf.dll

ในไฟล์ php.ini

นอกจากนี้ต้องเพิ่ม extension xsl โดยการเปลี่ยนจาก

;extension=php_xsl.dll

เป็น

extension=php_xsl.dll

2.4) ทำการเพิ่มชื่อไดเรกทอรี wso2-wsf-php-bin-1.2.0-win32\wsf_c\lib ไว้ใน PATH environment

2.5) ทำการเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ php.ini

;wsf

wsf.home="<path_to_extract_folder>\wsf_c"

wsf.log_path="<path to extract_folder>\wsf_c\logs"

wsf.log_level=3

อย่างเช่นในการทดลองนี้ก็จะเป็น

;wsf

wsf.home="f:\178375\tools\wso-1.2\wsf_c"
wsf.log_path="f:\178375\tools\wso-1.2\wsf_c\logs"
wsf.log_level=3

2.7) ทำการเพิ่มไดเรกทอรีที่ PHP จะค้นหาไฟล์ include ที่เราจะอ้างอิงถึง ซึ่งจะต้องเพิ่มเพื่อทำให้ WSF/PHP สร้างและทำให้เราเห็นไฟล์ WSDL

include_path = ".;f:\178375\tools\wso-1.2\scripts"

2.8) ทำการทดสอบว่าตอนนี้เรามี extension WSF แล้วเหรอยังโดยการสร้างไฟล์ PHP ที่มีโค้ด <? php phpinfo().php; ?> หากเราติดตั้ง WSF สำเร็จ เราจะเห็นส่วนหนึ่งของผลรันดังรูปที่ 1

wsf extension

 

อ้างอิงจาก

http://wso2.org/project/wsf/php/1.2.0/docs/manual.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน XML Web Services Tips & Troubleshootingความเห็น (2)

ธวัช
IP: xxx.12.73.3
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

Alvarez18HEIDI
IP: xxx.201.66.6
เขียนเมื่อ 

If you're in a not good position and have no money to get out from that, you would require to take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a>. Just because it should help you emphatically. I take term loan every time I need and feel myself OK because of that.