หลักธรรมผู้บริหาร

หลักธรรมผู้บริหาร

หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร

            หลักการที่ผู้บริหารมักจะใช้ในการบริหารงาน  คือ หลักการ ครองตน   ครองคน  ครองงาน  เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ ในหน้าที่การงานของตนเอง  ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ   และผลของงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ซึ่งในการ ครองตน  ครองคน  ครองงาน   นั้นผู้บริหารต้องบริหารโดยใช้หลักธรรมในการบริหาร  ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ครองตน  "หลักธรรมสัปปุริสธรรม7"

1.รู้จักเหตุ     2.รู้จักผล  3.รู้จักตน     4.รู้จักประมาณ  5.รู้จักกาลเวลา

6.รู้จักชุมชน    7.รู้จักเลือกคบบุคคล

ครองคน  "หลักธรรมสังคหวัตถุ4"

1.ทาน  : การให้การแบ่งปัน

2.ปิยวาจา : การพูดจาดี

3.อัตถจริย : การประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การบริการ

4.สมานัตตตา : การวางตนสมฐานะ เสมอต้นเสอปลาย

    ครองงาน  "หลักธรรมอิทธิบาท 4"

1.ฉันทะ  : ความพอใจ รักและพอใจในงาน

2.วิริยะ   :  ความเพียร กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรในงาน

3.จิตตะ :  ความเอาใจใส่จดจ่อ  มีสมาธิอยู่กับงาน

4.วิมังสา :ความคิดไตร่ตรอง ใช้ความคิดสติปัญญาพิชิตงาน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#หลักธรรมชองผู้บริหาร

หมายเลขบันทึก: 158882, เขียน: 12 Jan 2008 @ 12:17 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อรุณนิรัตน์ ขานนาม
IP: xxx.26.175.115
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะหาง่าย กำลังค้นงานหลักธรรมของผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการเรียน ป.โท