นักเรียนบรรณารักษ์ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

คนเก่งของห้องสมุด

ชื่อ นางสาวกรรณิกา  ศรีสมวงค์ ชื่อเล่น น้ำ

เกิด 20 กันยายน 2532 บิดา นายอนุห์  ศรีสมวงค์  มารดา นางใบหยก  อ้วนศรี

ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบรรณารักษ์ของห้องสมุด โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

แนวคิด : การเป็นเยาวชนที่ประพฤติตนตามหลักพระบรมราโชวาท 9 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุทรพิทยาคม e-library คณิตศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

158479

เขียน

10 Jan 2008 @ 15:22
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:41
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก