โปรแกรมอันว่าด้วยอีอาร์พี

คนไม่ดีก้อมีอีอาร์พีได้
                ERP  คือ ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท  โดยการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลกันด้วยเครื่องมือของ ERP   โปรแกรม ERP จะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจ โดยการผสมผสานกิจกรรมทางธุรกิจในการทำธุรกิจ จะแบ่งหน่วยงานการทำงานออกเป็น 4  ฝ่าย
                1. Marketing and Sales (การตลาดและการขาย) มีหน้าที่ในการจัดซื้อ  การโฆษณา บริการหลังการขาย
                2. Production and Materials Management (การผลิตและการจัดการวัตถุดิบ) มีหน้าที่ในการจัดซื้อ-รับวัตถุดิบ  การขนส่ง  ตารางการผลิตและการวางแผนการซ่อมบำรุง
                3. Accounting and Finance (การบัญชีและงบประมาณหรือเงินทุน)มีหน้าที่ในการบัญชีด้านเงินทุน  การตั้งและควบคุมราคาผลิตภัณฑ์  การวางแผนการจัดการงบประมาณ  และ การจัดการการหมุนเวียนของกระแสเงิน
                4. Human Resources (ฝ่ายบุคคล) มีหน้าที่ในการจัดหาบุคคลากร  การอบรมพนักงาน เงินเดือนพนักงาน
และเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจจึงได้ทีโปรแกรม ERP ( Enterprise Resource Planing )
ในปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาขึ้นไปมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
                1. คอมพิวเตอร์มีความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลที่มากขึ้น  แต่      ราคากลับลดลงกว่าเมื่อก่อนมาก
                2. สถวามต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ให้บริการ(server)และเคริ่องผู้ใช้บริการ(client)
                3. ประสบการร์ในการใช้ซอร์ฟแวร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้รวมข้อมูลให้สะดวกมากขึ้น เช่นการรวมข้อมูลของฝ่ายการเงินกับฝ่ายบุคคล
                4. การเติบโตทางธุรกิจ  ความซับซ้อนทางธุรกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การทำธุรกิจได้แบ่งฝ่ายการทำงานออกเป็น 4 ฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีอิสระในการทำงานของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหธุรกิจไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่เมื่อนำระบบ ERP มาใช้ ERP จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทำการรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน ช่วยให้การบริหาร,จัดการและทำให้การตัดสินใจขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไม่ดีก็มีหัวใจ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15789, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:52 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 18:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)