ERP

ลองดูดิ
Functional Areas of operation
                 Functional Areas of operation ซึ่งแต่ละหน้าที่นั้นประกอบด้วยหลายๆหน้าที่ในธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่ใน Functional Areas of operation
                1. ด้านตลาดและการขาย ในส่วนของหน้าที่นี้จะรวมถึงหน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด ลำดับกระบวนการขาย การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า การให้ความสนับสนุนลูกค้า การวางแผนล่วงหน้าสำหรับการขาย และการโฆษณา
                2. ด้านจัดการการผลิตและวัตถุ ในส่วนของหน้าที่นี้จะรวมถึงการซื้อขาย การรับ-ส่ง สินค้า สร้างแผนการผลิตสินค้า และการวางแผนในการซ่อมบำรุง
                3. ด้านบัญชีและการเงิน ในส่วนของหน้าที่นี้จะเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การจัดสรรและควบคุมราคา วางแผนและจัดงบประมาณ รวมถึงการทำ cash – flow
                4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของหน้าที่นี้จะเกี่ยวกับการจัดหาบุคคลเข้าทำงานใหม่ การฝึกงาน รวมถึงผลประโยชน์ เบี้ยเลี้ยง
รากฐานการผลิตของ ERP
                1. ต้องคาดคะเนดูความต้องการของตลาดจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย  
2. ดูที่ความต้องการจากแผนการผลิตเพื่อที่จะได้รู้ถึงความต้องการของตลาด
3 .คำนวณถึงวัสดุที่จะใช้ทำการผลิต
4. เมื่อมีการจัดซื้อวัสดุมาทำการรับรองการผลิต  สำหรับบริษัทที่มีผลผลิตหลายรูปแบบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต การร่วมมือกันในการผลิต  ในบริษัทประเภทนี้เองจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณนอกเสียจากว่าจะใช้คอมพิวเตอร์

ประกาศการจัดโมดูล(มาตรฐาน) ตามรูป โมดูลที่อยู่ติดกันจะมีหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน โดยที่โมดูลจากทางด้านซ้ายของแผนภาพจะใช้สำหรับการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ์และการบริหารวัตถุดิบ และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์
สรุป      
ERP  เป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักของธุรกิจ ก่อนหน้านี้ หน้าที่แต่ละอันของ EPS นั้นมีอิสระต่อกัน หน้าที่ใครหน้าที่มัน ซอฟแวร์ของ ERP จะสร้างรายงานการจัดการและ ตัดสินให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แล้วแต่แล้วกันความเห็น (0)