หลักธรรมแห่งการทำงานให้สำเร็จ

เพชรน้อย
ในโลกแห่งการทำงาน ขอให้เราทุกคนทำตนเองว่า ที่เราทำงานทุกวันนี้ เราแค่ทำให้เสร็จหรือทำให้สำเร็จ ถ้าทำให้เสร็จคือทำขอไปที งานก็จะไม่เป็นที่ประจักษ์กล่าวขาน ไม่เป็นประจักษ์พยานของความรู้ความสามารถ แต่ถ้าทำสำเร็จตามคุณธรรมทั้งสี่ประการ งานก็จะเป็นเวทีแสดงออกซึ่งศักยภาพ สติปัญญาของเรา พร้อมกันนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตอันงดงามด้วย

     ท่านคิดว่าหลักธรรมใดที่จำเป็นในการทำงาน

     ตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4

อิทธิบาท แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หรือทางสู่ความสำเร็จ

ประกอบด้วย

1.มีใจรัก

2.พากเพียรทำ

3.จดจำจ่อจิต

4.วินิจวิจัย

  มีใจรัก คือ ทำงานด้วยใจรักงาน ใครที่ทำงานด้วยใจรักถือว่าสำเร็จไปกว่าครึ่ง สิ่งตามมาคือความสุขจากการทำงาน

  "ความรักในงานเป็นสะพานไปสู่ความสุข เมื่อใจรักงาน ก็ไม่สะทกสะท้านต่อความลำบาก"

   พากเพียรทำ

 รักแล้วต้องขยัน  ความรักในงานจะทำให้เรารู้ว่าจะทำงานอะไร  การทำงานถ้าขาดความขยันจะทำให้ขาดความชำนาญ

"ความเพียร ทำให้เกิดทักษะ เบาสบาย ราบรื่น งานก็ไม่เป็นทุกข์ "

   จดจำจ่อจิต คือ ทำอะไรก็ตามต้องเจาะลงไป ปักใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท 

   "ใครก็ตามที่ทำงานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น คนนั้นจะประสบความสำเร็จ"

  วินิจวิจัย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนา

 "ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้ เรามอง เรามีสติ "

  ดังนั้นในโลกแห่งการทำงาน หากต้องการทำงานให้สำเร็จก็ต้องมี

 หนึ่ง ฉันทะ คือมีใจรัก

 สอง วิริยะ คือพากเพียรทำ

 สาม จิตตะ คือจดจำจ่อจิต

 สี่ วิมังสา คือ วินิจวิจัย

ในโลกแห่งการทำงาน ขอให้เราทุกคนทำตนเองว่า ที่เราทำงานทุกวันนี้ เราแค่ทำให้เสร็จหรือทำให้สำเร็จ ถ้าทำให้เสร็จคือทำขอไปที งานก็จะไม่เป็นที่ประจักษ์กล่าวขาน ไม่เป็นประจักษ์พยานของความรู้ความสามารถ แต่ถ้าทำสำเร็จตามคุณธรรมทั้งสี่ประการ งานก็จะเป็นเวทีแสดงออกซึ่งศักยภาพ สติปัญญาของเรา พร้อมกันนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตอันงดงามด้วย

ส่วนหนึ่งของ: ศิลปะแห่งการทำงานอย่างมีความสุข

   ท่าน ว.วชิรเมธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขได้ ถ้าคิดเป็น

คำสำคัญ (Tags)#การทำงานอย่างมีความสุข#สุขได้ ถ้าคิดเป็น

หมายเลขบันทึก: 157695, เขียน: 06 Jan 2008 @ 11:06 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)