การสอนโดยใช้สื่อเพลง

เพลงมุม

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะได้ยินคำว่าใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการจะใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแล้วทำให้นักเรียนมีอารมญ์ร่วมหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นครูควรจะมีกิจกรรมหรือสื่อที่นักเรียนสนใจทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยชอบเช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ วันนี้จึงใคร่แนะนำเพลงคณิตศาสตร์ (ช่วงชั้นที่  2)

เพลงมุม(จังหวะรำวง)

เหนื่อยนักมาพักมุมแหลม    คืนข้างแรมพี่นี้ต้องจาก

โชคดีมาเจอมุมฉาก  (ซ้ำ) คงไม่ลำบากมุมฉากยังดี

มุมป้านสำราญสบาย  นอนได้เอนกายเต็มที่

มุมตรงนอนหลับฝันดี (ซ้ำ) มุมกลับคราวนี้พี่คงต้องตาย

 

แต่งเองนะใครจะนำไปทดลองใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

แต่ร้องทำนองไม่เป็น