สถาบันการเงินตำบลกะหรอ อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของเครือข่าย


                      

                        การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  มีการหารือถึงกิจกรรมใหม่ของเครือข่าย  คือ กองทุนฌาปนกิจ ด้วยปัจจุบันแต่ละหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการจัดกองทุนฌาปนกิจอยู่แล้วจึงมีแนวคิดรวมกองทุนให้โตขึ้นด้วยการรวมการจัดการที่เครือข่าย  กติกาที่วางไว้  เก็บเงินจากสมาชิก จำนวน 500 บาท/คน/ปี  สมาชิกต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี  การจ่ายค่าฌาปนกิจในระยะแรกเริ่มกำหนดหากไม่เกิน 6 เดือน จ่ายค่าฌาปนกิจ  3,000 บาท  หากเกิน 6 เดือน  จ่ายค่าฌาปนกิจ  10,000 บาท  และปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินกองทุนในระยะถัดไป

 

                นอกจากนี้ยังได้ซักถามถึงสถานการณ์ของการดำเนินงาน สถาบันการเงินตำบล ของเครือข่ายที่คาดหวังให้เกิดเป็นกิจกรรมหลักของเครือข่ายอีกหนึ่งกิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้

 

สถาบันการเงินตำบล : ระยะทดลอง

 

การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของเครือข่ายที่กำลังอยู่ในขั้นทดลองดำเนินงาน  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 มีการบริหารและจัดการกองทุนโดยใช้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายรับผิดชอบ รูปแบบการจัดการยังอยู่ในขั้นการทดลองมีกิจกรรมดังนี้

 

การรับฝาก    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 / ปี

 

การกู้ยืม         อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 / ปี

 

การถอน        ในระยะเริ่มแรกยังไม่มีสมาชิกถอน

 

ในระยะแรกปี พ.ศ. 2550  สมาชิก คือ กรรมการเครือข่าย จำนวน 45 คน และกลุ่มในชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม มีอัตราการรับฝากจากกรรมการ ขั้นต่ำ 100 500 บาท  การรับฝากของกลุ่ม ไม่กำหนดขั้นต่ำ รวมเงินฝากของสถาบัน ณ เดือนธันวาคม 2550 มีจำนวน 61,400 บาท

 

ระยะต่อไปพ.ศ. 2551 วางเป้าหมายทดลองในกลุ่ม กรรมการเครือข่าย และกรรมการกลุ่ม และในปี พ.ศ.2552 ดำเนินการกับสมาชิกเครือข่าย

 รูปแบบการจัดการเงินกองทุนเป็นแบบหมุนเวียนเมื่อรับฝากแล้วปล่อยกู้ ผลต่างของดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากและเงินกู้นำมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการเครือข่าย 

แนวทางหนึ่งประธานเครือข่ายเสนอไว้เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคือสถาบันการเงินตำบลรับฝากเงินจากกองทุนสวัสดิการตำบลที่จากเดิมนำเงินฝากไว้ที่ธนาคาร  นำเงินส่วนนั้นมาบริหารจัดการภายใต้สถาบันการเงินตำบลจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น และด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการเงินในรูปแบบสถาบันการเงินตำบล  ทั้งนี้คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยจากเหตุผลของความไม่ปลอดภัยในระบบจัดเก็บเงิน

หมายเลขบันทึก: 155963เขียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2007 10:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ...

ผมรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ ว่านอกจากการบริหารจัดการเงินโดยการฝาก และปล่อยกูแล้ว แนวทางการนำเงินไปลงทุน หรือกิจกรรมอื่นๆ มีอะไรบ้างครับ และการตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้ในลักษณะใด ผมว่าเป็นประโยชน์มากในการรองรับเม็ดเงินที่จะลงไปยังชุมชนในอนาคต

ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี