จะเป็นมหาลัยแห่งการวิจัยได้ยังไง หากยัง... (1)

การวิจัยเป็นสิ่งที่ดี การวิจัยต้องใช้เวลา ใช้สมาธิ ต้องแพ่งอยู่กับงานในสิ่งที่เราต้องการทำ กับงานที่เราต้องการ หากแต่เรามีเวลาเพียงพอแล้วหรือกับสิ่งนี้

    วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าประชุมภาคฯ เพื่อจัดตารางสอนของอาจารย์ในภาคฯ  จากการเข้าประชุมสรุปได้ว่า ทุกคนต้องมีภาระงานการสอนค่อนข้างเยอะ ซึ่งหมายถึงการสอนทั้งวิชาหลักของสายวิชา และวิชาพื้นฐานต่าง ๆ นั้น หมายความว่าเวลาในบางส่วนที่ควรจะใช้สำหรับการทำวิจัยย่อมหายไป นั้นย่อมแสดงว่าโอกาสที่อาจารย์หลายท่านที่มีความคิดที่จะทำวิจัย มีความอยากที่จะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้ ย่อมหายไปด้วยไม่มากก็น้อย เท่าไหร่ละถึงจะเป็นมาตรฐานเท่าไหร่ถึงจะเป็นค่าที่ดีที่ทำให้งานทั้งสองอย่างสามารถเดินไปด้วยกัน และที่สำคัญเดินไปด้วยคุณภาพแต่ไม่ใช่ด้วยปริมาณเพียงอย่างเดียว "เวลา" คือส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องมีการทบทวนและมีการพิจาณากัน เพื่อความเหมาะสมทั้งด้านการสอนและการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดวิจัยใน มน.ความเห็น (1)

อาจารย์รุ่นพี่
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ก็ดีนะ ที่ มน. มีอาจารย์เข้ามาร่วมงาน พี่เป็นอาจารย์ที่นี่มานานมากแล้ว ก็อยากให้กำลังใจ อาจารย์รุ่นน้องๆ ที่เข้ามาใหม่และมีความอยากและตั้งใจที่จะทำวิจัย นั่นเป็นสิ่งที่ดี  พี่ขอแนะนำว่าภาควิชา หรือคณะไม่ใช่ตัวช่วยสักเท่าไรในเรื่องนี้ เพราะเขาจะให้นโยบาย ซึ่งเราเป็นฝ่ายรับ  เราต้องปรับเวลาและปรับงานให้สามารถที่จะทำทุกภารกิจของตำแหน่งอาจารย์ได้ เพราะเวลานั้นเดินเร็วที่สุด ถ้าเราต้องมานั่งรอให้มีการจัดสรรตรงนี้ พี่คิดว่า เราคงเกษียรอายุไปเสียก่อนก็อาจเป็นได้  พี่ก็เคยสอนเยอะแยะมากมายและผ่านเหตุการณ์มามากทั้งร้อนทั้งหนาว ซึ่งพี่ก็ยังคงทำวิจัยได้เสมอมา แถมผนวกกับงานบริหาร งานส่วนรวมอีกหลายหน้าที่  ทั้งหมดนั่นขึ้นกับการจัดสรรที่ลงตัวด้วยตัวเราเอง  ลองจัดดูนะ คนเก่งอย่างน้องต้องทำได้อยู่แล้ว ขอเป็นกำลังใจให้.................