ไปถ่ายแยกลำลาลีถ่ายเรื่องนแคะขายหนังสือพิมพ์ โดยเป็นลูกมืออย่างเดียวก็คือแบกแต่ก็ต้องระวังในการถ่ายบนถนนให้พี่เชาว์ เหนื่อยมากเพราะร้อนและก็ฝุ่นมากด้วย สิ่งที่ได้ต้องอดทน