สัณญาณบอกการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

เป็นการเรียนรู้ว่าการมองในส่วนที่ดีจะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทำงานร่วมกันมากกว่าการมองในส่วนที่ไม่ดีซึ่งจะมีแต่ความแตกแยก

อยากถ่ายทอดความรู้สึกของตนหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม " ร่วมสร้างสรรค์  พัฒนาหน่วยงาน " ที่มีวิธีการดีๆมาบอก   แต่ก่อนที่จะเล่าความในใจควรจะบอกที่มาที่ไปที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ก่อน  ดิฉันก็รู้ว่าการทำงานทุกอย่างต้องมีปัญหาเสมอ   ปัญหาของพวกเราก็คือ มีงานเข้ามามากขึ้นจนบางครั้งต้องบอกว่าทำแทบไม่ทัน  เป็นเหตุให้เวลาที่ทุกคนจะมานั่งปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนางานลดน้อยลงและหายไปในที่สุด  เหมือนต่างคนต่างทำ    ทำให้เกิดความเครียดในระบบการทำงานเป็นผลให้ขาดทั้งความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ที่สำคัญทำให้ความสนุกในการทำงานหายไปด้วย

เหตุผลที่ทำให้ ดิฉันและเพื่อนบางคน  ได้มีโอกาสปรึกษาปัญหานี้กับท่าน อ. วัลลา    เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีจิตใจดีมองด้านดี เป็นกันเองให้เกียรติทุกคนและดูแลพวกเราเหมือนผู้ร่วมงาน ไม่ใช่นายงานที่คอยแต่สั่ง  อาจารย์ เป็นคนคิดโครงการนี้ขึ้นเองครั้งแรก และแจ้งวัตถุประสงค์และหมายกำหนดการลงมา  แต่ข้อมูลไปไม่ทั่วถึงทำให้บางคนไม่อยากไปและไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์ ตัวดิฉันเองก็ยังมองรูปแบบและผลที่ได้รับไม่ค่อยออก   ได้แต่คิดว่ามันน่าจะดีเพราะเกิดจากคนที่คิดดีก็มักจะทำแต่สิ่งดี  แม้ขณะออกเดินทางก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าพวกเราจะเข้าใจและได้อะไรกลับมา แต่ในใจเริ่มรู้สึกว่าน่าจะดีเพราะบรรยากาศตอนออกเดินทางเหมือนการพักผ่อนดูสบายเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอยู่ในฟอร์ม  พวกเราเริ่มสนุกไม่คุยเรื่องงาน แต่พูดเรื่องเดียวกันคือจะกินอะไรดีเย็นนี้ ทุกคนช่วยกันคิดสิ่งที่ตนชอบ  ไม่มีใครหลุดประเด็น  เรื่องต่อมาก็คือเก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทาง (รถเราไม่มีผู้ใหญ่ ) บรรยากาศดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนพูดคุยกัน กิน นอนสนุกสนานพอควรในวันแรก

เช้าวันรุ่งขึ้น อ. วัลลา เริ่มดำเนินรายการใช้กลยุทธ การคิดดี พูดดี ย่อมทำให้มีทัศนคติที่ดี โดยให้ทุกคนพูดถึงสิ่งที่เราได้ปฏิบัติจนสำเร็จเกิดเป็นความภาคภูมิใจ และให้ทุกคนมองหาจุดดีที่ให้ประโยชน์จากเรื่องเล่านั้น นำมาแลกเปลี่ยนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  วิธีการนี้ทำให้เห็นว่าทุกคนก็มีจุดดีต่างกันเกิดเป็นความภาคภูมิใจในความสามารถของเพื่อนเรา    เป็นการเรียนรู้ว่าการมองในส่วนที่ดีจะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทำงานร่วมกันมากกว่าการมองในส่วนที่ไม่ดีซึ่งจะมีแต่ความแตกแยก

สิ่งที่ได้เกินคาดในช่วงเช้า  เราได้เป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดย อ. วัลลา เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานที่พวกเราเล่ามาจัดหมวดหมู่ให้  ทำให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้น

 ช่วงบ่าย นำหัวข้อที่ได้ตอนเช้ามามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และจะมีการติดตามต่อ

สิ่งที่ได้รับ - ได้เห็นพวกเราส่วนใหญ่สนุกสนาน กิน นอน และกล้าแสดงออกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนา  ไม่มีคำว่านายหรือลูกน้อง ทุกคือเพื่อน.....ร่วมงาน

              - ได้เห็นความสามัคคี  ความร่วมมือที่จะช่วยกันคิด ซึ่งจะเป็นที่มาของคำว่า " ทีม...WORK " ค่ะ

สิ่งที่ได้เกิน- ไม่มีคำว่านายหรือลูกน้อง คือเพื่อนที่ช่วยกันทำงานออกมาทำให้ได้เป้าหมายดังคาด ที่สำคัญต้องขอกราบขอบพระคุณอ. วัลลา ที่ทำให้มีวันนี้กับพวกเรา

สิ่งที่ได้น้อย  ไม่มี มีแต่สิ่งที่กังวล กลัวว่าทุกคนจะกลับไปทำงานแบบเดิม

สิ่งที่ควรปรับปรุง  คงจะตัวเราเอง

โดยส่วนตัวอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เป็นระยะเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดี  สิ่งที่พวกเราได้เป้าหมายมาครั้งนี้เปรียบเหมือนได้แผนที่การเดินเรือเท่านั้น  ซึ่งพวกเราทุกคนที่อยู่ในเรือต้องช่วยกันพายและดูแลอย่าให้เรือรั่ว  สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกัปตันเรือที่จะนำทางให้ถูก เพราะท่านอยู่หัวเรือย่อมมองได้ไกลกว่าคนนั่งพาย   คนพายจะได้ไม่เหนื่อยจนหมดแรงที่จะพายเสียก่อน

ยุวดี   มหาชัยราชัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (2)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.13
เขียนเมื่อ 
เรียนพี่ยุ อย่าพึ่งหมดแรงก่อนนะครับ
วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
คุณยุวดีเล่าประสบการณ์ได้ดีมากๆ ดีใจที่เห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์