รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสหภาพพม่า

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศสหภาพพม่า ปีการศึกษา ๑๙๙๖–๙๗
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศสหภาพพม่า ปีการศึกษา ๑๙๙๖๙๗
ลำดับ
นามสถาบัน
ปีก่อตั้ง
ที่ตั้ง
Division / State
จำนวนบุคลากร
จำนวน
นักศึกษา
Professor
Associate Professor
Lecturer
Assistant Lecturer
Tutor/ Demonstrator
รวม

Yangon University
๑๙๒๐
Yangon
๑๗
๑๖
๒๐๘
๓๐๐
๒๕๕
๗๙๖
๑๓๘๖๐

Dagon University
๑๙๙๓
Yangon
๑๖
๑๒
๗๒
๑๓๕
๑๘๒
๔๑๗
๑๔๒๖๒

University of Distance Education
๑๙๙๒
Yangon
๑๔
๑๒
๓๗
๓๘
๖๘
๑๖๙
๑๙๘๙๖๔

University of Foreign Languages
๑๙๙๖
Yangon๓๑
๕๐
๙๖
๑๓๐๖

University of Culture
๑๙๙๓
Yangon


๒๐
๒๗
๒๘
๘๑
๕๘๑

Yangon Co-operative Degree College
๑๙๙๔
Yangon๒๖
๑๕
๔๕
๒๔๐

Workers’ College
๑๙๖๔
Yangon


๒๑
๑๙
๓๓
๗๓
๒๖๓๓

Botataung College
๑๙๙๖
Yangon


๑๙
๖๓
๓๒
๑๑๔
๔๕๐๗

Hlaine College
๑๙๙๖
Yangon


๓๘
๑๘๖
๙๔
๓๑๘
๑๗๖๙๔
๑๐
Kyimyindine College
๑๙๙๖
Yangon


๒๐
๗๑
๓๒
๑๒๓
๔๖๓๙
๑๑
Central Co-operative College
๑๙๙๔
Yangon๑๘

๒๗
๒๗๓
๑๒
Institute of Economics
๑๙๖๔
Yangon


๕๗
๗๔
๙๐
๒๓๑
๕๑๕๒
๑๓
Yangon Institute of Education
๑๙๖๔
Yangon


๒๕
๓๕
๒๓
๙๑
๑๒๒๒
๑๔
Institute of Medicine (1)
๑๙๖๔
Yangon
๒๑

๔๑
๔๙
๑๕๓
๒๖๔
๑๗๐๒
๑๕
Institute of Medicine (2)
๑๙๖๔
Yangon
๑๓

๒๖
๓๐
๖๖
๑๓๕
๑๔๓๑
๑๖
Institute of Dental Medicine
๑๙๖๔
Yangon


๒๓
๒๐
๓๕
๘๒
๓๙๑
๑๗
Institute of Nursing
๑๙๙๑
Yangon
๒๗
๓๗
๕๐๗
๑๘
Institute of Pharmacy
๑๙๙๒
Yangon


๒๑๐
๑๙
Institute of Paramedical Scienecs
๑๙๙๒
Yangon

๑๗
๓๐๓
๒๐
Institute of Community Health
๑๙๙๖
Yangon๑๓
๒๒
๔๑
๑๗
๒๑
Defence Services Institute of Medicine
๑๙๙๒
Yangon


๑๒
๑๒
๒๘
๕๒
๓๙๘
๒๒
Yangon Institute of Technology
๑๙๖๔
Yangon
๑๒
๑๐
๔๖
๑๓๙
๑๓๓
๓๔๐
๕๑๐๖
๒๓
Institute of Computer Science and Technology
๑๙๘๘
Yangon๑๓
๒๗
๔๙
๘๔๓
๒๔
Mandalay University
๑๙๕๘
Mandalay
๑๓
๑๓
๑๒๗
๒๗๒
๒๔๒
๖๖๗
๑๕๖๕๙
๒๕
Meiktila Degree College
๑๙๙๖
Mandalay


๒๗
๔๙
๔๖
๑๒๒
๓๒๘๘
๒๖
Yadanarbon College
๑๙๙๖
Mandalay


๑๐
๑๔
๑๑
๓๕
๑๒๙๒๘
๒๗
Mandalay Institute of Education
๑๙๙๒
Mandalay๓๓
๑๓
๕๑
๒๔๒
๒๘
Institute of Medicine,mandalay
๑๙๖๔
Mandalay
๑๒

๔๐
๓๐
๘๔
๑๖๖
๑๑๔๕
๒๙
Institute of Animal Husbandary & Veterinary Science
๑๙๖๔
Mandalay


๑๗
๓๕

๕๖
๕๕๕
๓๐
Madalay Regional Co-operative College
๑๙๙๔
Mandalay๑๕

๒๒
๓๐๒
๓๑
Defence Services Academy
๑๙๕๔
Mandalay


๑๘
๗๓
๑๓๘
๒๓๘
๒๐๕๑
๓๒
Defence Services Institute of Engineering
๑๙๙๓
Mandalay


๑๔
๑๕
๔๖
๘๒
๔๔๑
๓๓
Institute of Forestry
๑๙๙๒
Mandalay

๑๕
๓๑๒
๓๔
Institute of Agriculture
๑๙๖๔
Mandalay


๑๙
๕๘
๒๖
๑๑๑
๑๑๗๖
๓๕
Mandalay Institute of Technology
๑๙๙๑
Mandalay


๒๒
๕๙
๒๓
๑๑๑
๑๔๖๗
๓๖
Magway University
๑๙๙๔
Magway
๑๐

๓๕
๗๐
๔๔
๑๖๗
๕๓๑๖
๓๗
Pakokku College
๑๙๘๑
Magway๒๙
๑๕
๔๘
๑๔๗๔
๓๘
Yenangyaung College
๑๙๘๑
Magway๒๕
๑๐
๔๓
๑๓๖๖
๓๙
Bago Degree College
๑๙๙๒
Bago


๒๖
๖๕
๓๗
๑๔๕
๓๕๘๗
๔๐
Pyi Degree College
๑๙๙๖
Bago


๑๘
๖๐
๒๘
๑๐๖
๓๑๓๐
๔๑
Pathein University
๑๙๙๖
Ayeyawady


๓๐
๘๔
๓๓
๑๖๒
๕๓๓๙
๔๒
Hinthada College
๑๙๘๑
Ayeyawady


๑๔
๓๔
๒๖
๗๔
๑๖๕๙
๔๓
Monywa University
๑๙๙๖
Sagaing


๒๕
๖๖
๔๙
๑๕๔
๕๕๙๓
๔๔
University for Development of National Races
๑๙๖๔
Sagaing


๑๓
๔๔
๕๗
๑๑๘
๑๐๑๑
๔๕
Shwebo College
๑๙๘๑
Sagaing


๑๓
๓๔
๒๗
๗๔
๒๐๓๘
๔๖
Sagaing Regional Co-operative College
๑๙๙๖
Sagaing๑๕

๒๑
๑๖๐
๔๗
Dawei College
๑๙๘๑
Taninthayi๓๒

๔๔
๑๖๗๖
๔๘
Sittwe University
๑๙๙๖
Rakhine


๒๐
๕๒
๒๔
๑๐๗
๑๘๘๘
๔๙
Myitkyina Degree College
๑๙๖๔
Kachin


๑๗
๔๘
๓๔
๑๑๔
๒๓๐๓
๕๐
Hpa-an College
๑๙๘๑
Kayin๒๗
๑๒
๔๔
๑๐๔๖
๕๑
Mawlamyine University
๑๙๘๖
Mon
๑๓

๖๐
๑๔๗
๑๑๒
๓๔๑
๙๕๗๑
๕๒
Taunggyi University
๑๙๙๒
Shan
๑๒

๓๙
๙๒
๕๐
๒๐๑
๔๘๐๑
๕๓
Lashio College
๑๙๘๑
Shan๒๕
๑๔
๔๘
๖๕๖
๕๔
Kalay College
๑๙๙๓
Chin๒๒

๓๓
๙๐๒
รวม
๒๓๘
๑๖๐
๑๓๕๒
๒๙๔๑
๒๖๓๖
๗๓๒๗
๓๖๙๓๒๓
ข้อมูลจาก Human Resource Development and Nation Building in Myanmar, Office of Strategic Studies, Ministry of Defence,๑๙๙๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พม่าศึกษาความเห็น (1)

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี!) เรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนม่าร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ชั้น 7 ตึกไอบีเอ็ม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถนนพหลโยธิน กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์ 0-2619-0512-3

อีเมล [email protected],[email protected],[email protected]