ความเห็น 776683

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสหภาพพม่า

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี!) เรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนม่าร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ชั้น 7 ตึกไอบีเอ็ม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถนนพหลโยธิน กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์ 0-2619-0512-3

อีเมล [email protected],[email protected],[email protected]