ผมสมัครบล็อกมาหลายวันแล้ว แต่ไม่สามารถนำบล็อกของตัวเองมาอยู่ใน ชุมชุนมน. (NUKM blogger community) ได้ ผมได้พยายามอยู่หลายรอบแต่ก็หาทางเข้าไม่ได้ บางครั้งมันเหมือนง่าย แต่เราทำไม่ได้ ผมมีความคิดว่าเอาละลองเล่นอีกสักวันสองวันแล้วกัน หากเข้าไม่ได้ก็จะไม่เล่น แต่พอดีนึกได้ว่ามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่เคยเจอตอนที่คณะจัดฝึกอบบรบ โดยตอนนั้นมี อาจารย์วิบูลย์ มาเป็นวิทยากร เลยลองไปของความช่วยเหลือจากอาจารย์ท่านนั้น โดยการเข้าไปในข้อคิดเห็นของอาจารย์และเขียนข้อความช่วยเหลือ เช้าวันต่อมาอาจารย์ท่านนั้นก็โทรมา   

    อาจารย์ท่านนั้นคือ อาจารย์ สมลักษณ์ อาจารย์ได้เสียสละโทรมาแนะนำ ทำให้ผมทราบวิธีการเข้ามาอยู่รวมในชุมชนแห่งนี้ ชุมชนซึ่งเป็นเสมือนดินแดนแห่งใหม่ที่มีอะไรอีกหลาย ๆ ให้ผมสามารถเข้าท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ขอขอบบคุณอาจารย์อีกครั้งไว้ ณ ที่นี้