การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา


วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันดีว่าในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น การวางแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ เป็นการตัดสินใจเพื่ออนาคต  ซึ่งขั้นตอนหลักของการวางแผนกลยุทธ์นั้นคือ  การวิเคราะสภาพแวดล้อม  ซึ่งเรียกกันว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน  ที่เรียกว่าจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีอิทธิพลตรงต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาอาศัยปัจจัยหลัก 6 ด้าน ในการวิเคราะห์ ที่เรียกว่า "2S4M" คือ

S โครงสร้าง/นโยบาย(Structure and policy)

 S บริการ (Service and products)

M  บุคลากร (Man)

M  การเงิน (Money)

M วัสดุอุปกรณ์ (Material)

M การบริหารจัดการ(Management)

สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เรียกว่า โอกาส ( Opportunities )อุปสรรค/ข้อจำกัด (threats)

ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ทำให้สถานศึกษาพอที่จะคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ   ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกจะมี 2ลักษณะคือ สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปและสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการของสถานศึกษา

โดยรวมแล้วผลการวิเคราะห์จะมี 4 รูปแบบคือ

1. สถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออำนวย         กลวิธีการดำเนินงานในลักษณะเพิ่ม  ขยาย สู่ความเป็นเลิศ

2.สถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นข้อจำกัด กลวิธีการดำเนินงานในลักษณะ ปรับปรุงพัฒนา รักษาสถานภาพ

3.สถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่อ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส  กลวิธีการดำเนินงานในลักษณะ ปรับปรุงพัฒนา จุดด้อย  แก้ไข

4.สถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่อ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค กลวิธีการดำเนินงานในลักษณะ รีบเร่ง  ทบทวน  และปรับปรุง

ดังนั้นเมื่อรู้จักตนเอง รู้ว่า สถานศึกษาของเราอยู่ในลักษณะใดก็สามารถหากลวิธี หรือกลยุทธ์ในการวางแผนบริหารจัดการ กันได้คล่องขึ้น

หมายเลขบันทึก: 153845เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2007 23:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (2)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควรดำเนินการในลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจริงไหมท่าน

เป็นข้อเสนอแนะที่ดีทีเดียวค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท